BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siedlik Jacek
Tytuł
Rola zdjęć lotniczych w procesie realizacji inwestycji drogowych
Role of Air Photographs in Road Investment Realization
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały konferencyjne (79), 2007, z. 133, s. 293-305
Słowa kluczowe
Fotografia lotnicza, Budownictwo drogowo-mostowe, Autostrady
Flight photos, Road-bridge construction, Motorway
Uwagi
streszcz., summ., Zsfg.
Abstrakt
W artykule tym przedstawiono szerokie spektrum możliwych zastosowań zdjęć lotniczych i produktów pochodnych w procesie realizacji inwestycji drogowych. Wszystkie te zastosowania poparto konkretnymi przykładami ze zrealizowanych przez autora projektów Podstawową zaletą zdjęć lotniczych decydującą o przydatności ich na każdym z etapów realizacji inwestycji drogowej jest to, iż stanowią one źródło jednorodnych danych referencyjnych wiążącym ze sobą wszystkie te etapy. Zdjęcia lotnicze stanowią również alternatywne, a jednocześnie podstawowe źródło danych dla wielu produktów niezbędnych w procesie projektowania dróg jak mapa do celów projektowych, czy też numeryczny model terenu (DTM). Należy również pamiętać o łatwości odbioru informacji na nich prezentowanych - intuicyjności, co szczególnie sprawdza się na etapie prowadzenia konsultacji społecznych. W artykule poruszono również problem późniejszego wykorzystania zdjęć lotniczych w bieżącym utrzymaniu dróg i autostrad.(abstrakt oryginalny)

The wide spectrum for air photographs and other derived products application in road investment realization have been presented in the paper. All applications have been proved by projects realized by the author. The most important advantage of air photographs that decides of their applicability at each stage of investment process is that air photographs are the source of homogenous and reference data bounding all these stages. The air photographs make an alternative and the same way the general source of data for many products necessary while road design process like map for design aims, digital model of area (DTM). It is also worth to underline the easy way of acceptance the information presented on them while social consultation process. The problem of air photographs usage in present roads and motorways maintenance have been also given in the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu