BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jablonsky Josef (University of Economics in Prague, Czech Republic)
Tytuł
A Slack Based Model for Measuring Super-Efficiency in Data Envelopment Analysis
Źródło
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2006, vol. 1, s. 101-112, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Badania operacyjne, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Analiza danych
Operations research, Data Envelopment Analysis (DEA), Data analysis
Uwagi
Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstrakt
Modele granicznej analizy danych (Data Envelopment Analysis - DEA) porównują względną wydajność jednostek decyzyjnych (Decision Making Units - DMU) opisanych przez wielokrotne dane wejścia i wyjścia. W większości modeli DEA najlepsze dane DMU osiągają stopień wydajności 100%. Polegając na liczbie jednostek i/lub wejść i wyjść użytych w modelu, liczba wydajności jednostek może być stosunkowo wysoka. Konieczność klasyfikacji wydajności jednostek prowadzi do powstania kilku definicji tak zwanej super-wydajności. W artykule została zaproponowana oryginalna definicja super-wydajności w modelach DEA. Definicja opiera się bezpośrednio na pozytywnych luzach wejścia i ujemnych luzach wejścia i używa typowej metodologii znanej z modeli programowania celowego. Wyniki testu przykładowego modelu są porównane z innymi definicjami super-wydajności (model Andersena i Petersena oraz model SBM). Wszystkie eksperymenty obliczeniowe są wykonywane przy pomocy oryginalnego systemu wspomagania DEA - MS Excel, który używa jako silnika optymalizacji wewnętrznego narzędzia MS Excel Solver. (AT)

Data Envelopment Analysis (DEA) models compare relative efficiency of decision making units (DMU) described by multiple inputs and outputs. In most DEA models the best DMUs reach the efficiency score of 100%. Depending on the number of units and/or inputs and outputs used in the model, the number of efficient units can be relatively high. The necessity of classification of efficient units leads to several definitions of the so-called super-efficiency. In the paper an original definition of super-efficiency in DEA models is proposed. The definition works directly with positive slacks of inputs and negative slacks of outputs and uses standard methodology known from goal programming models. The results of a test example of the model are compared with other super-efficiency definitions (Andersen and Petersen model and SBM model). All the computational experiments are done by the original MS Excel DEA support system that uses as the optimisation engine the internal MS Excel solver.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andersen P., Petersen N.C.: A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis. "Management Science" 1993, 39, pp. 1261-1264.
  2. Chames A., Cooper W.W., Lewin A., Seiford L.: Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications. Kluwer Publ., 1994.
  3. Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K.: Data Envelopment Analysis. Kluwer Publ., 2000.
  4. Jablonsky J.: Super-Efficiency DEA Models and Their Applications. Proceedings of the 2151 Conference Mathematical Methods in Economics, Czech Republic 2003, pp. 75-84.
  5. Jablonsky J.: Models for Efficiency Evaluation of Production Units. "Politická ekonomie" 2004, 52, pp. 206-220.
  6. Tone K.: A Slack-Based Measure of Efficiency in Data Envelopment Analysis. "European Journal of Operational Research" 2001, 130, pp. 498-509.
  7. Tone K.: A Slack-based Measure of Super-Efficiency in Data Envelopment Analysis. "European Journal of Operational Research" 2002, 143, pp. 32-41.
  8. Zhu J.: Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking. Kluwer Publ., 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1531
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu