BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulczyńska Urszula
Tytuł
Budowanie przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwa nowej gospodarki
Creating Competitive Advantages by Companies in the New Economy Conditions
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 3, s. 139-150, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, Nowa Gospodarka, Ochrona konsumenta
Competitive advantage, Business strength, New Economy, Consumer protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa nowej gospodarki dla zbudowania pożądanej pozycji oraz określenia korzyści i niekorzyści tych działań dla konsumentów oraz otoczenia rynkowego. Przedstawiono również problemy związane z przestrzeganiem prawa antytrustowego lub prawa o ochronie konkurencji przez te przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Majority of the scholars and practitioners share the opinion, that the activity of enterprises in the New Economy stimulates innovativeness and economic growth. Usually, the companies strive to establish a predominant market position. It is supposed then that they violate the rules of fair competition as well as they restrict consumers' benefits. Economists debate on the subject of when and how the consumers as well as the competition are to be protected. The results of the debate influence the competition policy and legal conditions in which the companies operate. Current solutions are criticized worldwide, both by scholars, and by practitioners. The aim of the paper is to analyze companies activities targeted at gaining the desired market position as well as to identify the results of the activities for consumers and for market environment. The identification of the problems connected with obeying the antitrust law is the second aim of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen D., (1996), Competition policy: policing the single market, [w:] Wallace H., Wallace W., Policy making in the European Union, (3rd ed.), Oxford University Press, Oxford.
 2. Audretsch D.B., Baumol W.J., Burke A.E., (2001), Competition policy in dynamic markets, "International Journal of Industrial Organisation" nr 19.
 3. Barney J.B., (2001), Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Prentice Hall International, Englewood Cliff.
 4. Bolton P., Brodley J., Riordan M., (2000), Predatory Pricing: Strategic Theory and Legal Policy, "Georgetown Law Journal" nr 88.
 5. Brandenburger A., Nalebuff B., (1996), Co-opetition, Doubleday, New York.
 6. Bunnell D., Brate A., (2000), Cisco. Szara eminencja Internetu, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 7. Carayannis S., Sagi J., (2001), "New" vs. "old" economy: insights on competitiveness in the global IT industry, "Technovation" nr 21.
 8. Carlton D., Waldman M., (2006), Why Tie an Essential Good?, [w:] Hahn R.W. (red.), Antitrust Policy and Vertical Restraints, AEI-Brokings Joint Center for Regulatory Studies, Washington.
 9. Cooper J.C., Froeb L.M., O'Brien D.P., Vita M.G., (2005), A comparative study of united states and european union approaches to vertical policy, Working Paper 05-11, Vanderbilt University.
 10. Crandall R., Winston C., (2003), Does Antitrust Policy Improve Consumer Welfare?, "Journal of Economic Perspectives" nr 4.
 11. D'Aveni R., (1994a), Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, Simon and Schuster, New York.
 12. D'Aveni R., (1994b), Hypercompetitive Rivalries: Competing in Highly Dynamic Environments, The Free Press, New York.
 13. Day G.S., Wensley R., (1988), Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority, "Journal of Marketing" April.
 14. Drucker P., (1995), Managing in a Time of Great Change, Dutton, New York.
 15. Evans D.S., (2006), Tying: The Poster Child for Antitrust Modernization, [w:] Hahn R.W. (red.), Antitrust Policy and Vertical Restraints, AEI-Brokings Joint Center for Regulatory Studies, Washington.
 16. Grant R.M., (2002), Contemporary Strategy Analysis Concepts, Techniques, Applications, Fourth Edition, Blackwell Business, Oxford.
 17. Gray C.B., (2004), Microsoft Gets the Full Monti, "The Wall Street Journal" March nr 22.
 18. Hahn R.W., (2006), Introduction, [w:] Hahn R.W. (red.), Antitrust Policy and Vertical Restraints, AEI-Brokings Joint Center for Regulatory Studies, Washington.
 19. Hahn R.W., (2001), Competition Policy and the New Economy, "The Milken Institute Review" 1st Quarter.
 20. Kenney R., Klein B., (2000), How Block Booking Facilitated Self-Enforcing Film Contracts, "Journal of Law and Economics" nr 43 (2).
 21. Kobayashi B., (2006), Two Tales of Bundling: Implications for the Application of Antitrust Law to Bundled Discounts, [w:] Hahn R.W. (red.), Antitrust Policy and Vertical Restraints, AEI-Brokings Joint Center for Regulatory Studies, Washington.
 22. Lambin J.J., (2001), Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Masłyk-Musiał E., (2007), Przyszłość organizacji i nauk o organizacji i zarządzaniu w sieciowym społeczeństwie, "Współczesne Zarządzanie" nr 1.
 24. Metcalfe J.S., Ramlogan R., (2005), Competition and the regulation of economic development, "The Quarterly Review of Economics and Finance" nr 45.
 25. Miles M.P., Paul C.W., Wilhite A., (2003), Modeling corporate entrepreneurship as rent-seeking competition, "Technovation" nr 23.
 26. Moore J., (1996), The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems, Harper, New York.
 27. Porter M.E., (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 28. Porter M., (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 29. Prahalad C.K., Hamel G., (1990), The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" May-June.
 30. Scheibe A., Szulczyńska U., (2006), Działalność innowacyjna i budowanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa - przykład Microsoft'u, Konferencja naukowa "Konkurencja we współczesnej gospodarce", Poznań 2006.
 31. Schmalensee R., (2000), Antitrust issues in Schumpeterian industries, "American Economic Review" nr 90 (2).
 32. Stelzer I.M., (2001), Microsoft and the Antitrust Laws: Old-Fashioned Problems and a New Economy Company, "AEI-Brookings Joint Center Policy Matters" 01-09.
 33. Szadkowski N., (2006), Drapieżnictwo cenowe w teorii ekonomii i praktyce orzeczniczej polskiego organu antymonopolowego, Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Konkurencja we współczesnej gospodarce", Poznań 2006.
 34. Szulczyńska U., (2005), Konkurencja i kooperacja w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] Wiliński P. (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, tom II, Prace naukowe WPiA UAM, t. XV, Poznań.
 35. Szulczyńska U., (2006), Współpraca przedsiębiorstw w dziedzinie innowacji, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K., Woźniak L. (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 36. Zimniewicz K., (2007), Tradycja i nowoczesność w naukach o zarządzaniu, "Współczesne Zarządzanie" nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu