BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gudelis-Taraszkiewicz Katarzyna
Tytuł
Amerykańskie i polskie doświadczenia w zagospodarowaniu wód opadowych z dróg, ulic i parkingów
American and Polish Experiences in Taking Advantages of Storm Water in Roads, Streets and Parking Places
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały konferencyjne (77), 2006, z. 131, s. 53-68, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Woda, Gospodarowanie zasobami wody, Gospodarka wodno-ściekowa
Water, Water resources development, Water and wastewater management
Uwagi
, streszcz., summ., Zsfg.
Abstrakt
W referacie omówiono alternatywną metodę zagospodarowywania wody opadowej z dróg, ulic i parkingów na przykładzie amerykańskiego systemu komór drenażowych. Przedstawiono amerykańskie i polskie doświadczenia stosowania tego systemu. Omówiono także projektowanie i montaż komór drenażowych.(abstrakt oryginalny)

The alternative method for taking advantages of storm water in roads, streets and parking places on cases of the American system of drainage chambers have been presented in the paper. The American and Polish experiences of system application have been also given. The problem of drainage chamber designing and assembly have been described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. Komory drenażowe. Wytyczne do projektowania i instalowania systemów magazynowania i odprowadzania wód opadowych do gruntu za pomocą komór drenażowych. Ekobudex, Gdańsk 2005.
  2. Edel R.: Odwodnienia drogowe. WKiŁ, Warszawa 2000, wyd. II 2002.
  3. Suligowski Z.: Wprost do gruntu. Zagospodarowanie wód opadowych. Magazyn Instalatora, 12/2002.
  4. Geiger W.: Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Projprzem-Eko 1999.
  5. Fidala-Szope M.: Ochrona wód powierzchniowych przed zrzutami ścieków opadowych z kanalizacji deszczowej i półrozdzielczej. Instytut Ochrony Środowiska 1997.
  6. Sawicka-Siarkiewicz H.: Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg. WNGB, Warszawa 2003.
  7. Suligowski Z., Gudelis-Taraszkiewicz K.: Zagrożenia związane z funkcjonowaniem odwodnień i kanalizacji wód opadowych. Seminarium 27-28 marca 2003.
  8. Edel R., Suligowski Z., Gudelis-Taraszkiewicz K.: Magazyn Autostrady 6,7/2006.
  9. Gudelis-Taraszkiewicz K.: Zagospodarowywanie wód opadowych-polskie doświadczenia w eksploatacji komór drenażowych. Seminarium 25-27 kwietna 2006.
  10. Gudelis-Taraszkiewicz K.: Odprowadzanie wód deszczowych-tradycyjne i nowe rozwiązania. Ekotechnika 2/2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu