BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzos Grzegorz
Tytuł
Identyfikacja przyczyn wirtualizacji zarządzania projektami
Identifying the Causes of Project Management Visualization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (1), 2009, nr 63, s. 9-17, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Metodyka prowadzenia projektu, Komputerowe wspomaganie projektowania, Wirtualizacja, Grupy projektowe
Project management, Methodology of the project management, Computer aided design, Virtualization, Project teams
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z celów prowadzonych badań było zidentyfikowanie przyczyn wirtualizacji zarządzania projektami. Dobór próby był celowy, w badaniach pilotażowych zidentyfikowano jednostki, w których występowały zespoły zarządzające projektami składające się z osób z różnych organizacji i z różnych miejscowości, a następnie przeprowadzono w ramach badania właściwego analizę każdego przypadku pod kątem identyfikacji przyczyn wirtualizacji. W każdym badanym projekcie wystąpiło zjawisko charakterystyczne dla procesu wirtualizacji organizacji projektowej. Za najistotniejsze przyczyny wirtualizacji zarządzania projektem uznano: organizację sieciową projektu, rozproszenie geograficzne członków zespołu projektowego, różne kompetencje i poziom wiedzy, doświadczenia członków zespołu projektowego, mało realistyczne harmonogramowanie projektów, optymalizację kosztów, internacjonalizację gospodarki.(abstrakt oryginalny)

One of the objectives of the study was to identify the causes of project management virtualization. Sampling was targeted, in the pilot studies identified units, in which the project management teams were made up of people from different organizations and from various localities, and the survey was conducted in the proper analysis of each case, identify the causes for virtualization. In each project had occurred the phenomena that are characteristic for the process of virtualization of the projects organization. As the most important reasons for project management virtualization were recognized the following: - the project network organization, - the geographical dispersion of the project team members, - the different levels of competence, knowledge and experience of the project team members, - not realistic scheduling of projects, - costs optimization, - the internationalization of the economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Inc., Third Edition, Four Campus Boulervard Newton Square, Pennsylvania 2004.
  2. Brutsch D., Frigo-Mosca F., Virtuelle Organisation in der Praxis, "IO Management" 1996 nr 9.
  3. Kaczmarczyk R., Virtuelle Realitat was bringt die neue Technik fur die Unternehmen?, "IO Management" 1996 nr 10.
  4. Kerzner H., Advanced Project Managament, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
  5. Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
  6. Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1981.
  7. Lewis P., Podstawy zarządzania projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
  8. Litke H., Projektmanagement, Carl Hanser Verlag, Munchen-Wien 1995.
  9. Moszkowicz M., Zarządzanie strategiczne w przekroju procesów decyzyjnych przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 1999.
  10. Pawlak M., Struktury organizacyjne zarządzania projektami, "Przegląd Organizacji" 2004 nr 1.
  11. Pawlak M., Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  12. Roszkowski H., Wiatrak H., Zarządzanie projektem - istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
  13. Scholz Ch., Virtuelle Organisation: Konzeption und Realisation, "Zeitschrif Fuhrung + Organisation" 1996 nr 4.
  14. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu