BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łobos Krzysztof
Tytuł
Jak sprawnie kształtować organizację sfery wykonawczej przedsiębiorstwa? Rola tzw. rozpiętości zadaniowej jako alternatywy rozpiętości kierowania
How to Efficiently Organize Operational Level of an Organization? The Importance of So-Called Spain of Tasks as an Alternative of the Span of Control
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (1), 2009, nr 63, s. 67-71, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność kierownictwa, Odpowiedzialność zawodowa, Efektywność pracy
Manager's liability, Professional liability, Work effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest organizacji sfery wykonawczej przedsiębiorstwa. Autor dochodzi do wniosku, że obciążanie kierowników odpowiadających za pewne całościowe sfery działania (produkt, rynek, grupa klientów) odpowiedzialnością za nadmierną liczbę obszarów uzyskiwanych efektów w sytuacji ich niechęci do delegowania uprawnień może skutkować obniżoną efektywnością działania. Postuluje wprowadzenie pojęcia właściwej rozpiętości zadaniowej na oznaczenie dopuszczalnej percepcją i możliwościami maksymalnej liczby obszarów odpowiedzialności kierownika, która umożliwia zapewnienie dobrych efektów pracy.(abstrakt oryginalny)

This article focuses on the problem of the organizing of the operating core of the enterprise. The author comes to the conclusion that burdening the key managers with too much responsibility, in consequence, may lead to deficiency on effectiveness. The author postulates to introduce the term "span of functions" to describe the acceptable quantity of result areas, which can be effectively supervised by the key manager, who is in most cases only decision-maker in the area of his own responsibility.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blau P.M., On the Nature of Organization, J. Wiley, New York 1974.
  2. Hickson D.J., McMillan Ch., Azumn K., Horvath D., Grounds for Comparative Organization Theory: Quicksands or Hard Core?, [w:] Organizations Alike and Unlike, red. C.J. Lammers, D.J. Hickson, Routledge and Kegan Paul, London 1979.
  3. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
  4. Wrapp E., Good managers don't make policy decisions, "Harvard Business Review", Sept.-Oct. 1967.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu