BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadrowicz Edyta
Tytuł
Prawa i obowiązki gminy we wspólnocie mieszkaniowej
A Municipality's Rights and Duties in a Housing Community
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 10, s. 40-47
Słowa kluczowe
Zadania własne gminy, Wspólnoty mieszkaniowe, Zarządzanie nieruchomościami
District own tasks, Housing cooperative, Real estate management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zakres praw i obowiązków gminy we wspólnocie mieszkaniowej. Polski ustawodawca przyjął model zorganizowanego współdziałania właścicieli lokali w spetryfikowanych strukturach organizacyjnych. Zarządzanie w większości wspólnot, wśród których przeważają powstałe w wyniku sprzedaży lokali w domach komunalnych, odbywa się przy udziale gminy. Autorka podkreśla, że gmina jako właściciel musi współpracować za pośrednictwem swoich pełnomocników z właścicielami w rozwiązywaniu problemów pojawiających się we wspólnotach. Może ona posiadać większość lokali, lecz nie mieć decydującego głosu w sprawach wspólnoty. Tym bardziej jest istotne ustalenie przez nią właściwych stosunków z pozostałymi właścicielami. (abstrakt oryginalny)

The subject of the study is the scope of the municipality's rights and duties in a housing community. Polish legislation uses the model of an organised community of owners of premises in petrified organisational structures. Most housing communities, among which those arising from the sale of flats in council houses dominate, are managed with the participation of the municipality. The authoress emphasises that the municipality, as the owner, needs to cooperate with the owners through its proxies in resolving problems which arise in the housing communities. It can have the majority of votes, but still not have the deciding say in the housing community's matters, so it is even more important for it to set appropriate relations with the remaining owners. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Bieniek, Z. Marmaj, Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2006, s. 71.
 2. E. Bończak-Kucharczyk, Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa, Warszawa 2007, s. 135.
 3. A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2006, s. 628.
 4. E. Drozd, Zarząd nieruchomością wspólną według ustawy o własności lokali, „Rejent" 1995/4, s. 11.
 5. R. Dziczek, Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2006, s. 75.
 6. E. Gniewek, Wspólnota mieszkaniowa według ustawy o własności lokali, „Rejent" 1995/1, s. 35; E. Gniewek (red.), Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Wrocław 2008, s. 36.
 7. J. Ignatowicz, Komentarz do ustawy o własności lokali. Warszawa 1995, s. 44-45.
 8. W.E. Łyszczak, Zaczynają się schody, „Rzeczpospolita" 2002/110.
 9. A. Makosz, Jakie prawa i obowiązki ma gmina we wspólnocie mieszkaniowej, „Gazeta Prawna" 2008/153.
 10. M. Nazar, Status cywilnoprawny wspólnoty mieszkaniowej, „Rejent" 2000/4, s. 138 i n.
 11. J. Pisuliński, w: E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe, t. IV Warszawa 2005, s. 249.
 12. S. Starkiewicz, Wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, Bydgoszcz 2002, s. 41.
 13. M. Stec, Odrębna własność lokalu i nieruchomość wspólna, „Gazeta Podatnika" 2007/20.
 14. A. Turlej, w: R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2007, s. 148.
 15. www.e-wspolnotamieszkaniowa.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu