BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreft-Boufa Iwona, Maranda Daniel, Bohatkiewicz Janusz
Tytuł
Analiza porealizacyjna jako narzędzie kontroli zastosowanych rozwiązań ochrony wód powierzchniowych
Post-Realisation Analysis as a Tool for Controlling the Water Protection Measures
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały konferencyjne (77), 2006, z. 131, s. 115-129, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona wód, Oczyszczanie ścieków, Ochrona środowiska
Protection of waters, Sewage treatment, Environmental protection
Uwagi
, streszcz., summ., Zsfg.
Abstrakt
W referacie przedstawiono analizę porealizacyjną jako narzędzie kontroli zastosowanych rozwiązań ochrony wód powierzchniowych w drogownictwie. Obowiązujące przepisy ochrony środowiska w UE oraz Polsce wymagają nowoczesnego podejścia w projektowaniu i realizacji inwestycji drogowych pod kątem ochrony środowiska. Jednym z ważniejszych problemów do rozwiązania w tym zakresie jest ochrona wód. Wykonane obiekty podlegają w większości przypadków procesowi sprawdzenia w ramach analizy porealizacyjnej. W referacie poza informacjami związanymi z przepisami, opisano charakterystyczne wyniki analiz porealizacyjnych dotyczących urządzeń oczyszczających wody spływające z jezdni. Wnioski z tych analiz wskazują na brak konieczności stosowania separatorów za wyjątkiem miejsc szczególnie wrażliwych na możliwe zanieczyszczenie.(abstrakt oryginalny)

In the paper the post-realization analysis as the tool for controlling the water protection measures has been presented. The actual legislation in the EU and in Poland in the scope of environmental protection demand a new, modern approach to designing and realization of national roads. Water protection is a one of the most important problems. Completed investments are usually controlled by post-realization analysis. In the paper, apart from information concerning legislation, the characteristic results of post-realization analysis in the scope of water protection devices’ effectiveness have been described. The results of these analyses show that generally there is no need for using the separators - they ought to be designed only in special cases (e.g. in the vulnerable areas).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902).
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2003 nr 18 poz. 164).
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. 2003 nr 35 poz. 308).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu