BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozakiewicz Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Społeczne zaangażowanie firm w świetle wyników indeksu BI-NGO 2007 : Komunikowanie dla poprawy wizerunku czy na rzecz jakości podejmowanych działań?
Corporate Community Involvement in Context of the Results of Bingo Index 2007 : Communicating for Improving Image or Quality of Undertaken Actions?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 42, s. 126-135, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność biznesu : uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki
Słowa kluczowe
Partnerstwo biznesowe, Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Komunikowanie społeczne, Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie, Przedsiębiorczość społeczna, Wyniki badań
Business partnership, Corporate community involvement, Corporate Social Responsibility (CSR), Social communication, Communication company-environment, Social entrepreneurship, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podejmowany w artykule problem jest próbą oceny czynników motywujących firmy do komunikowania o swoim społecznym zaangażowaniu na podstawie analizy wyników nowo utworzonego Indeksu BI-NGO. Badanie przeprowadzono wiosną 2007 r. na próbie pięciuset firm z "Listy 500" dziennika "Rzeczpospolita". Proces badawczy koordynował Instytut Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych BI-NGO (inicjatywa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz firmy CSR Consulting). (fragment wstępu)

The author analyses the factors motivating companies to communicate their corporate community involvement (CCI) based on the analysis of the results of the newly created Bl-NGO Index. The survey was carried out in spring 2007 on a sample of five hundred companies listed on the "Lista 500" published by the daily paper Rzeczpospolita. The research was coordinated by the Institute of Partnership Business and Non-Governmental Organisations BI-NGO (a joint initiative of the Faculty of Management at the University of Lodz and a firm CSR Consulting). The survey showed the existence of a correlation between economic size of the company and the quality with which their social commitment is communicated. Methodology does not judge the scale actions with an emphasis on the quality of communication, which means that even a small firm is able to receive the maximum rating in the Index. Yet this study shows that the smaller the company's economic value, the greater the likelihood of a lower quality of the way that activities in the social field are communicated. And that regardless of the fact that the quality of communication of social activities by companies has been dynamically growing in the last period, as evidenced by the quantity of reports published by companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Alter K., Social Enterprise Typology, Virtue Ventures LLC, 2004, dokument elektroniczny.
 2. Co PRowcy sądzą o CSR? Raport z badania na temat postaw PRowców wobec CSR przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu I Polskie Stowarzyszenie Public Relations, listopad 2006, www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 3. Corporate Social Responsibility. A Business Contribution to Sustainable Development, European Commission Directorate-General for Employment and Social Affairs Unit D.1, Manuscript completed in July 2002.
 4. Czy pomorskie firmy są aktywne społecznie?, Akademia Rozwoju Filantropii oraz Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Warszawa 2006.
 5. Czy śląskie firmy są aktywne społecznie?, Akademia Rozwoju Filantropii oraz Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Warszawa 2006.
 6. Drucker R., Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002.
 7. Global Reporting Initiative, http://www.globalreporting.org (16.05.2008).
 8. Greszta M., Kozakiewicz M., Raport Indeks BI-NGO 2007. Komunikowanie społecznego zaangażowania firm poprzez Internet, Instytut Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych BI-NGO, Łódź 2007.
 9. Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.
 10. Hess D., Rogovsky N., Dunfee T.W., The Next Wave of Corporate Community Involvement, "California Management Review" 2002 no. 44(2).
 11. Leś E., Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
 12. Porter M.E., Kramer M.R., Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 13. The First ever European Survey of Consumers' Attitudes towards Corporate Social Responsibility, CSR Europe, Brussels 2000.
 14. The McKinsey Global Survey of Business Executives: Business and Society, "McKinsey Quarterly", January 2006.
 15. Worthwhile work, A CHA report - Spring, London 2008, http://zookri.com/Porlals/6/reports/worthwhile%20work.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu