BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banduła Bartosz
Tytuł
Płynność finansowa jako miernik oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2009, nr 10, s. 28-43, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Wskaźniki płynności finansowej, Metody statystyczne, Studium przypadku
Enterprises financial liquidity, Liquidity ratios, Statistical methods, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Orlen
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zasadności pomiaru płynności finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu statycznym i dynamicznym oraz podjęcie próby oceny ryzyka płynności finansowej przy wykorzystaniu metod statystycznych.(abstrakt oryginalny)

The main point of this article is to show validity of financial liquidity of the company according to static and dynamic methods, which measure financial liquidity and the estimation of risk of financial liquidity and also the utilization of statistic methods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Helin A., Ustawa o rachunkowości 2009, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 2. Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 3. Kawa P., Wydymus S., Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, WSZiB w Krakowie, Kraków 1998.
 4. Kosicki W., Bartos J., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II -statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 5. Kożuch A., Kożuch A. J., Wakuła M., Rachunkowość po polsku, CeDeWu. pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007.
 6. Micherda B. (red.), Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2004.
 7. Pomykalska B., Pomykalski A., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Roszczynialska E., Wydymus Z., Rachunkowość według standardów Unii Europejskiej, Tom I, WSZiB w Krakowie, Kraków 2001.
 9. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz. U. 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.
 11. Waśniewski T., Skoczylas W, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 12. Wojas M., Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekt teoretyczny i praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Wójcik M., Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, nr 618.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu