BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barańska Jolanta
Tytuł
Monety bulionowe jako instrument finansowy - zasady wyceny w rachunkowości
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2009, nr 10, s. 44-54, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Monety, Wycena w rachunkowości, Studium przypadku
Financial instruments, Coins, Valuation in accounting, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu nakreślono przyczyny zwiększonego popytu na złoto i na tym tle zaprezentowano monety bulionowe jako szczególny instrument finansowy. Przedstawiono zasady wyceny monet bulionowych oraz ich ujawnianie tego aktywu w sprawozdaniu finansowym.(abstrakt oryginalny)

The article outlines the reasons of growing demand for gold. On this background the gold coin market is presented as a specific financial instrument. The principles of gold coins pricing are presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Davies N., Europa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
 2. Helin A., Drabikowska K., Sztuczyńska H., Rachunkowość instrumentów finansowych, ODDK, Gdańsk 2005.
 3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Kiersnowski R., Moneta w kulturze wieków średnich, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.
 5. Manteuffel T., Historia powszechna - średniowiecze, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1965.
 6. Owsiak S., Podstawy nauki finansów, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 7. Pełka W., Od złotego standardu do spekulacji, "Bank i Kredyt" 2004, nr 3.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz. U. 2001, nr 149, poz. 1674 ze zm.
 9. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tom 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2006.
 11. Świderska G. K, Więcław W. (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce, Difin, Warszawa 2008.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz. U. 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.
 13. www.bankier.pl.
 14. www.e-numizmatyka.pl.
 15. www.money.pl.
 16. Wasilewska J., Instrumenty finansowe - zagadnienia wybrane, (część II), "Rachunkowość" 2004, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu