BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Izabela
Tytuł
Znaczenie środków z Unii Europejskiej w rozwoju energetyki w Polsce
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2009, nr 10, s. 78-91, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Środki unijne, Finansowanie inwestycji, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Energetics, EU funds union, Investment financing, Operational Programme Infrastructure and Environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Znaczenie środków z Unii Europejskiej w rozwoju energetyki w Polsce Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie energetyki w Polsce i prognoz dla jej dalszego rozwoju. Celem opracowania jest ukazanie szans i zagrożeń jakie stoją przed polskim systemem energetycznym. Do pracy wykorzystano najnowsze publikacje/opracowania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pierwsza część artykułu przedstawia stan polskiej energetyki, druga omawia możliwości płynące ze środków Unii Europejskiej. Ostatnia część poświęcona jest możliwym do wyboru wariantom i ich efektom w przyszłości. W podsumowaniu podjęto próbę sformułowania syntetycznych wniosków.(abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is the presentation of the power industry in Poland and prognosis for its future development. The aim of the paper is to present challenges which Polish power system is facing. The latest publications and studies of Ministry of Regional Development and European Investment Bank were applied. The first part presents the state of the Polish power industry; the second part discusses possibilities of utilizing European Union funds. The last part presents possible solutions and their consequences in future. Finally, an attempt to make synthetic conclusions is made. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza rynku gazu w Polsce do roku 2035, raport końcowy, Europejski Bank Inwestycyjny, sierpień 2008 r.
 2. Gawrychowski M., Ekologia zatrzymuje dotacje, "Gazeta Prawna" 2008, nr 84.
 3. Górka K., Opłacalność wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, nr 668.
 4. Peszko A., Soliński B., Pomoc publiczna dla sektora energetyki odnawialnej, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne", Tom 50, Zeszyt 2-3, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005.
 5. Polityka energetyczna Polski - Strategia do 2030 roku, wersja nr 1, projekt z dnia 31.07.2008 r., Ministerstwo Gospodarki.
 6. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dn. 7 grudnia 2007 r. i uchwałą Rady Ministrów z dn. 3 stycznia 2008 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 7. http://slownik.cire.pl/?id=332.
 8. http://www.ipis.pl/artykul.php?idartykul=9248.
 9. www.centrumfede.pl/pi.html.
 10. www.aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=279786.
 11. www. http://www.ipis.pl/artykul.php?idartykul=9248.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu