BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Porwoł Marzena
Tytuł
Rola kredytu w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2009, nr 10, s. 92-109, wykr., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie small businessu, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Polityka kredytowa banków, Analiza porównawcza
Small business financing, Business activity lending, Credit policy of banks, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest rola kredytu w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z sektora MSP. W opracowaniu wykorzystano w szczególności dane GUS o wynikach finansowych banków, dane NBP o kondycji sektora przedsiębiorstw z lat 2006-2008 (I kwartał), artykuł NBP poświęcony ekonomii i finansom oraz literaturę z dziedziny bankowości.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the role of credit as a way of financing an enterprise. The article is based on the data from GUS about banks financial results, NBP report about the condition of enterprise sector in years 2006-2008, NBP article about economy and finance and banking literature.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ankieta NBP do Przewodniczących Komitetów Kredytowych za okres 2005-2008.
 2. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.
 3. Davis E. W., Pointon J., Finanse i firma, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 4. Dobosiewicz Z., Bankowość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 5. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 6. Krysiak Z., Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 7. Mesjasz Cz., Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, nr 574.
 8. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C. H. Beck, Warszawa 2005.
 9. Stradomski M., Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstw, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 10. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 11. Tymoczko I., Pawłowska M., Uwarunkowania dostępności kredytu bankowego - analiza polskiego rynku, "Bank i Kredyt" 2007, nr 6.
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 1997, nr 140, poz. 639 ze zm.
 13. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. 1998, nr 137, poz. 887.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu