BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mieszkowski Paweł
Tytuł
Kształtowanie wybranych elementów geometrycznych drogi z uwagi na odwodnienie jezdni
Creation of Selected Geometrical Elements of Roads Considering Road Drainage
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały konferencyjne (77), 2006, z. 131, s. 147-153, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Woda, Drogi publiczne, Roboty publiczne
Water, Highway road, Public works
Uwagi
, streszcz., summ., Zsfg.
Abstrakt
W referacie przedstawiono najważniejsze parametry geometryczne dróg, których projektowanie ma istotny wpływ na właściwe odwodnienie jezdni. Do najbardziej znaczących z nich należą: sposób oraz miejsce kształtowania rampy drogowej, dobór promieni wklęsłych załomów niwelety oraz sposób rozwiązywania planów warstwicowych w obrębie skrzyżowań dróg.(abstrakt oryginalny)

The most important geometrical parameters of roads, the designing of which have an essential influence for road drainage have been presented in the paper. To the most significant ones belong the manner and the place of creation the road platform, choice of radiuses for concave bend of formation line and the way how to solve the contour plan within the crossroads.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
  2. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Część I: Wprowadzenie, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2000.
  3. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Część II: Zagadnienia techniczne, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2002.
  4. Wytyczne projektowania ulic, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1992.
  5. Wytyczne projektowania dróg publicznych, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1995.
  6. Frasik L., Mieszkowski P., Wartości graniczne i dopuszczalne w warunkach technicznych - problemy w projektowaniu. Ogólnopolska Konferencja Techniczna - Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność, Zakopane, kwiecień 2005.
  7. Edel R., Odwodnienie dróg. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu