BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtała Filip
Tytuł
Wpływ transakcji kartami płatniczymi na wzrost gospodarczy
The Impact of the Transactions With Debit Cards on Economic Growth
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (25), 2007, nr 83, s. 55-70, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Karty płatnicze, Modele ekonometryczne
Economic growth, Payment cards, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy weryfikowana jest hipoteza o zależności między wartością transakcji kartami płatniczymi a spożyciem indywidualnym oraz nakładami na środki trwałe. Dla sprawdzenia tych relacji zbudowane zostały modele ekonometryczne oparte na kwartalnych szeregach czasowych. Stosunkowo niewielki zakres danych, obejmujący 28 kwartałów, usprawiedliwiony jest krótką historią kart płatniczych w Polsce, o czym jest mowa we wprowadzeniu do artykułu. Potwierdzenie istnienia dodatniej długookresowej zależności między wartością transakcji kartami płatniczymi a spożyciem indywidualnym oraz krótkookresowej dla nakładów na środki trwale pozwala stwierdzić istnienie dodatniej korelacji między wolumenem transakcji kartami płatniczymi a produktem krajowym brutto.(abstrakt oryginalny)

The hypothesis of the dependence between value of the transactions with debit cards and individual consumption and the amount of fixed assets was verified. In order to check these relations, econometric models based on quarterly time series were built. Relatively small data range, including 28 quarters is due to the short history of debit cards in Poland. The confirmation of positive long term dependence between value of the transactions with debit cards and individual consumption, as well as short term for the amount of fixed assets allow to find the positive correlation between debit cards transactions’ volume and gross national product.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. ATTANASIO O. P., JAPELLI T., GUISO L. 2002. The demand for money, financial innovation and the welfare cost of inflation: an analysis with household data; [w:] The Journal of Political Economy Vol. 110, No. 2, ss. 317-351.
 2. BROOKS C. 2002, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
 3. CHAREMZA W., DEADMAN D.F. 1997. Nowa ekonometria. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. GREENE W. H. 2003. Econometric Analysis 5th Edition. Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey.
 5. RINALDI L. 2001. Payment cards and money demand in Belgium; CES Discussion paper DPS 01.16, KULeuven.
 6. SNELLMAN J., VESALA J., HUMPHREY D. 2001. Substitution of noncash payment instrument for cash in Europe; [w:] Journal of Financial Services Research April-June, 19 (2-3), ss. 131-145.
 7. SHY O., TARKKA J. 2002. The market for electronic cash cards; [w:] Journal of Money, Credit and Banking Vol. 34, No. 2; ss. 299-314.
 8. STIX H. 2003. How do debit cards affect cash demand? Survey data evidence. Working paper 82, Oesterreichische Nationalbank.
 9. Rynek kart płatniczych w Polsce. Narodowy Bank Polski.
 10. The benefits of electronic payments in the Canadian Economy. A white paper prepared by Global Insight and Visa Canada Association.
 11. The virtuous circle: Electronic payments and economic growth. A white paper prepared by Visa International and Global Insight.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9468
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu