BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Titis Elżbieta
Tytuł
Znaczenie wiedzy w osiąganiu sukcesu ekonomicznego
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2009, nr 10, s. 172-183, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Teoria wiedzy, Tworzenie wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Sukces przedsiębiorstwa, Korzyści gospodarcze
Theory of knowledge, Creating knowledge, Knowledge management, Success of the company, Economic benefits
Uwagi
summ.
Abstrakt
Praca ukazuje problematykę wpływu znaczenia wiedzy, w rozumieniu własności intelektualnej, na osiąganie sukcesu ekonomicznego. W niniejszym opracowaniu wiedza została przedstawiona jako najcenniejszy zasób niematerialny jednostki, pozwalający odkryć nowe możliwości dla wzrostu i rozwoju biznesu. W pierwszej części zaprezentowano kategorię wiedzy, jej rodzaje i historię. Następnie przedstawiono ogólne znaczenie wiedzy w generowaniu wartości dodanej. Ostatnia część opisuje proces zarządzania wiedzą, będący czynnikiem sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa w gospodarce elektronicznej XXI wieku.(abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of the influence of knowledge on reaching economic benefits. Knowledge is shown as the company's most valuable immaterial stock which allows discovering new possibilities for business growth and development. In the first part of the article various kinds of knowledge and historical background are introduced. The following part presents general role of knowledge in the generation of profits. The last part describes knowledge management process as an element of success in the XXI century electronic economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennett R., Gabriel H., Organizational Factors and Knowledge Management within Large Marketing Departments: an Empirical Study, "Journal of Knowledge Management" 1999, vol.3, nr 3.
 2. Cempel C, Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań - wybrane zagadnienia dla studiów doktoranckich i podyplomowych, PORADNIK e-skrypt, Poznań 2002, neur.am.put.poznan.pl.
 3. Demarest M., Understanding Knowledge Mangement, "Long Range Planning" 1997, vol. 30, nr 3.
 4. Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 5. Fazlagic A., Model SECI - spirala wiedzy, www.egov.pl.
 6. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia i wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 7. Kisielnicki J., Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, [w:] Abramowicz W., Nowicki A., Owoc M. (red.), Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 8. Kozarkiewicz-Chlebowska A., Koncepcja zarządzania wiedzą - jej geneza, zastosowania i perspektywy, www.egov.pl.
 9. Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 10. Lam A., Tacit Knowledge, Organizational Learning and Innovation: A societal Perspective, "DRUID Working Paper" 1998, No. 98-22, www.druid.dk.
 11. Nonaka I., Konno N., The concept of "ba": building a foundation for knowledge creation, "California Management Review 1998, Vol. 40, No. 3.
 12. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 13. Oleński J., Ekonomika informacji. Podstawy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 14. Świetlik K., Łoboda P., Zarządzanie wiedzą w e-biznesie. Wyzwania dla nowej ekonomii, [w:] www.e-marketing.pl.
 15. Wierzbicki A. P., Kwestie kreatywności i innowacyjności w cywilizacji japońskiej i dalekowschodniej wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, www.mrr.gov.pl.
 16. www. ingentaconnect. com.
 17. Zarządzanie wiedzą. Advisory, Zaprojektowane przez KPMG Sp. z o.o., Czerwiec 2004 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu