BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rychlik Justyna
Tytuł
Rachunkowość kreatywna - przejaw polityki rachunkowości, czy zniekształcenie informacji finansowej
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2009, nr 10, s. 110-124, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Polityka bilansowa, Rachunkowość kreatywna, Informacyjna funkcja rachunkowości, Wizerunek przedsiębiorstwa
Balance sheets policy, Creative accounting, Information function of accounting, Company image
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule odniesiono się do pojęcia polityki bilansowej przedsiębiorstwa. Przedstawiono pojęcie rachunkowości kreatywnej (postrzeganie pozytywne) oraz rachunkowości agresywnej (ujęcie negatywne). Ukazano wpływ polityki rachunkowości na kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The article presents the accounting policy of a company. The author presents definition of creative accountancy and aggressive accountancy and its role in creating of a picture of modern company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M., Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Burzym E., Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", SKwP, Warszawa 2008, tom 45 (101).
 3. Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 4. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
 5. Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C. H. Beck, Warszawa 2006.
 6. Grzegorczyk W., Kreatywna księgowość nie zawsze oznacza oszustwo, "Rzeczpospolita" 2002, nr 274.
 7. Hejnar J., Kulis I., Podstawy wyceny w rachunkowości, [w:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Helin A., Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, FRRwP, Warszawa 2000.
 9. Helin A., Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C. H. Beck, Warszawa 2006.
 10. Kamela-Sowińska A., Skąd się wzięła sprawa Enronu?, "Rachunkowość" 2003, nr 4.
 11. Kożuch A., Dyhdalewicz A., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok 2004.
 12. Kożuch A., Kożuch A. J., Wakuła M., Rachunkowość po polsku, CeDeWu. pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007.
 13. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004, International Accounting Board, London.
 14. Pamuła Z., Zapasy, [w:] Micherda B. (red.), Prawo bilansowe a prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2007.
 15. Sawicki K., Rachunkowość kreatywna i finansowa a oszustwa i błędy, "Forum Doradców Podatkowych" 2003, nr 5.
 16. Surdykowska S., Nieporozumienia wokół rachunkowości - syndrom rachunkowości kreatywnej, [w:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, WSPiM w Chrzanowie, Chrzanów 2003.
 17. Surdykowska S., Rachunkowość kreatywna a MSR/MSSF. Polska Szkoła Rachunkowości - materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Warszawa-Pułtusk 2004.
 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz. U. 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.
 19. Ustawa z dnia 6 czerwca 1996 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.
 20. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, tekst jedn. Dz. U. 2007, nr 111, poz. 765 ze zm.
 21. Wąsowski W., Rachunkowość kreatywna. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2005.
 22. Wiatr M., Bilans na miarę XXI wieku - w kierunku sprawozdawczości kreatywnej, czy doktryn bilansowych - artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Numer specjalny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008, tom 42 (98).
 23. www.wsseuczelnia.edu.pl/tresc/pl/informacje_dzialalnosc/czat9.doc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu