BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowińska Katarzyna
Tytuł
Dotacje dla MSP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2009, nr 10, s. 142-155, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Dotacje, Wyrównywanie różnic rozwojowych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Small business, Small business financing, Innovative enterprises, Subsidies, Equal opportunity of developing, Operational Programme Innovative Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw stanowi bardzo ważny element polskiej gospodarki. Celem artykułu jest pokazanie znaczenia innowacyjności w rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa i możliwości korzystania z dotacji dla MSP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W artykule zdefiniowano i przedstawiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Pokazano istotę innowacyjności oraz zaprezentowano Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Podkreślono znaczenie dotacji unijnych jako istotnego źródła finansowania działalności innowacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstw z sektora MSP.(abstrakt oryginalny)

The sector of small and medium-size enterprises is one of the most important parts of polish economy. The aim of this article is to present the importance of innovation and investment in the enterprises development as well as it presents the possibility of participation of small and medium-size enterprises in European Projects. The importance of enterprises in Poland was defined and presented. Next this article shows what European innovation Project is. It also presents how the enterprises may develop their innovations and investments by using money from the subsidies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajko Z., Jóźwik B. (red.), Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności w Polsce na lata 2007-2013, KUL, Lublin 2008.
 2. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
 3. Domagała A., Integracja Polski z Unią Europejską, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 4. Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Czytelnik Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
 5. Engelhardt J. (red.), Współczesne przedsiębiorstwo, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
 6. Furman J., Innowacyjność procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych, [w:] S. Lis, T. Szot-Gabryś (red.), Przedsiębiorczość i innowacje - problemy, koncepcje, wyzwania, WSU im. S. Staszica w Kielcach, Kielce 2008.
 7. Gajdzik B., Innowacyjność w przedsiębiorstwach produkcyjnych - istota, cel, narzędzia, [w:] S. Lis, T. Szot-Gabryś (red.), Przedsiębiorczość i innowacje - problem, koncepcje, wyzwania, WSU im. S. Staszica w Kielcach, Kielce 2008.
 8. http://pl.wikipedia.org.
 9. http://www.funduszeonline.pl.
 10. http://www.mrr.gov.pl.
 11. http://www.pleszew.starostwo.gov.pl.
 12. http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks.
 13. Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej 2007- 2013, Księgarnia Ekonomiczna, Warszawa 2008.
 14. Dyrda K., Wiedza matematyczna jako czynnik rozwoju innowacji. Wybrane przykłady, [w:] S. Lis, T. Szot-Gabryś (red.), Przedsiębiorczość i innowacje - problemy, koncepcje, wyzwania, WSU im. S. Staszica w Kielcach, Kielce 2008.
 15. Kosztowniak A., Fundusze i programy operacyjne jako instrument wspierania rozwoju samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013, [w:] T. Pałaszewska-Reindl, T. Szot-Gabryś (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, WSU im. S. Staszica w Kielcach, Kielce 2008.
 16. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 17. Raport o stanie sektora małych i średnich firm w latach 2006-2008, PARP, Warszawa 2008.
 18. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009.
 19. Szymańska A., Fundusze unijne i europejskie 2007-2013, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2008.
 20. Trocki M., Grucza B. (red.), Zarządzanie Projektem Europejskim, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 21. Ustawa z dnia 17 grudnia 1999 r. prawo działalności gospodarczej, Dz. U. 1999 nr 101, poz. 1178.
 22. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t. jedn. Dz. U. 2004, nr 173, poz. 1807 ze zm.
 23. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tekst jedn. Dz. U. 2000, nr 109, poz. 1158 ze zm.
 24. Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 25. Wawrzyniak B., Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Master of Business Administration" 2002, nr 1.
 26. Witkowska M., Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 27. Zuzek D.K., Stan sektora MSP w Polsce - szanse i bariery rozwoju, [w:] T. Pałaszewska-Reindl, T. Szot-Gabryś (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, WSU im. S. Staszica w Kielcach, Kielce 2008.
 28. Żołnierski A., (red.), Raport Innowacyjność 2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu