BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strukowska-Kozień Olga
Tytuł
Wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli jako korzyść ekonomiczna współczesnego biznesu
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2009, nr 10, s. 156-171, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Korzyści gospodarcze, Wartość dla akcjonariuszy
Value Based Management (VBM), Economic benefits, Shareholder Value (SHV)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na coraz większą popularność wdrażania systemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, który zastępuje dotychczasowe rozwiązania organizacyjne. Równocześnie osiągnięcie zysku czy jego maksymalizacja przestaje być głównym celem działalności jednostek, ustępując miejsca maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. Artykuł jest próbą wytłumaczenia istoty zarządzania poprzez wartość, jego zasad, etapów czy też narzędzi. Ponadto opisuje mierniki oceny rezultatów działalności jednostki gospodarczej, dzięki którym właściciele czy udziałowcy mogą permanentnie kontrolować, analizować i oceniać finansowe rezultaty jej działalności.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to draw attention to the growing popularity of Value Added Management which replaces traditional organizational solutions. Achievement of profit gives way to maximizing the value of the company. The article is an attempt of explanation what Value Based Management is, its principles, stages and tools. Moreover, it describes the measures of evaluation of the results of activity - thanks to them owners or shareholders can permanently control, analyze and evaluate financial results of its activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj J. Dresler Z., Zarządzane finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 3. Henzel H. (red.), Wartość przedsiębiorstwa inwestującego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 4. Herman A., Szablewski A. (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 5. http://www. vba.pl/index.php?sect=3.
 6. http://www.organizacja-wirtualna.ezin.pl/index.php?site=l&vertical_na-vigation.
 7. http://bossa.p1/analizy/fundamentalne/analiza/wycena.html#sva.
 8. Jaki A., Ocena efektywności a kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, nr 731.
 9. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Kafel P, Metody pomiaru stopnia wdrożenia filozofii TQM w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, nr 717.
 11. Melich M., Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, [w:] Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005.
 12. Panfil M. (red.), Zarządzanie wartością firmy. Value Based Management, Wydawnictwo Media Forum Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 13. Roszczynialska E., Wydymus Z., Rachunkowość według standardów Unii Europejskiej, Tom I, WSZiB w Krakowie, Kraków 2001.
 14. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 15. Szablewski A., Źródła i pomiary wartości firmy, [w:] Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005.
 16. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 17. Woźniak T, Budowanie wartości firmy na podstawie zrównoważonej karty wyników, [w:] Szablewski A., Tuzimek R (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu