BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Wiktor
Tytuł
Możliwości stosowania polityki amortyzacyjnej w ujęciu prawa bilansowego
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2009, nr 10, s. 184-194, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Środki trwałe, Amortyzacja, Odpisy amortyzacyjne, Stawki amortyzacyjne
Accounting policy, Fixed assets, Amortization, Depreciation charges, Depreciation rates
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie metod amortyzacji środków trwałych oraz różnic, jakie wynikają z przepisów prawa bilansowego i podatkowego. Prawo bilansowe dopuszcza stosowanie tzw. polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji, stąd może wystąpić rozbieżność pomiędzy kosztem w ujęciu rachunkowości a kosztem uzyskania przychodu w ujęciu prawa podatkowego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present methods of fixed assets amortization. Moreover, the differences resulting from balance regulations and taxation law have been presented. The balance law permits accounting policy in amortization. In result, differences in cost evaluation in accounting may occur compared with the cost of income according to tax law.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
  2. Hejnar J., Kulis I, Podstawy wyceny w rachunkowości, [w:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  3. Kołaczyk Z., Ewidencja aktywów trwałych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  4. Kołaczyk Z., Rzeczowe aktywa trwałe, [w:] Kołaczyk Z. (red.), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Forum, Poznań 2002.
  5. Lisiecka-Zając B., Walińska E., Hryniuk J., Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  6. Messner Z., Pfaff J., Rachunkowość finansowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz. U. 2002, nr 74, poz. 694 ze zm.
  8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn. Dz. U. 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.
  9. Ustawa z dnia 26 lipca 199lr. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. Dz. U. 2009, nr 19, poz. 100 ze zm.
  10. www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/srodki_trwale/amortyzacja_srodkow_trwalych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu