BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krokosz-Krynke Zofia
Tytuł
Symulacja w rachunkowości zarządczej - przykład modelowania progu rentowności
Simulation in Managerial Accounting - Modeling Break Even Point
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (25), 2007, nr 83, s. 155-166, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Próg rentowności, Modelowanie symulacyjne
Management accounting, Break-even point (BEP), Simulation modelling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rachunkowość zarządcza pełni rolę dostarczyciela informacji wspomagających zarządzanie. Ta nowa rola rachunkowości wymaga innego podejścia do jej nauczania. Coraz więcej uczelni stosuje symulację w nauczaniu przedmiotów biznesowych. Jednym z problemów rachunkowości zarządczej jest analiza progu rentowności BEP. Modele matematyczne BEP są stosunkowo proste, lecz towarzyszące im ograniczenia bardzo mocno zawężają pole ich praktycznego wykorzystania. Model progu rentowności dla przypadku wielu nośników kosztu zbudowany na bazie arkusza kalkulacyjnego pozwala na przeprowadzanie analiz wspomagających podejmowanie decyzji menedżerskich. W tle budowy modelu analizy progu rentowności wykorzystano metodę wyznaczania kosztów na podstawie analizy czynności ABC. (abstrakt oryginalny)

Managerial accounting role is to prepare information to support decision making. This new role requires other teaching method than financial accounting. Universities and academics use simulation as a teaching method for business courses. Break even point analysis is considered to be one of the most important subject of managerial accounting. Mathematical model of BEP seems to be relatively simple but assumptions make that the model is not close enough to the practice. The model uses ABC (activity based costing) idea. The model of BEP that consists of many cost drivers and uses spread sheet allows to conduct „what if” analysis and supports managerial decisions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. BIRKHOELZER T., OH NAVARRO E., HOEK VAN DER A. 2005. Teaching by modeling instead of by models; [w:] Proceedings of the 6th International Workshop on Software Process Simulation and Modelling (ProSim 2005) http://www.ics.uci.edu/~emilyo/papers/ ProSim2005.pdf
 2. BURNS D. 2003. Process Simulation As A Tool For Activity-Based Cost Management [w:] Simulations-und Automations- Technologie GmbH.
 3. DEJOY J.S. 1998. Educational Effectiveness and Participant Preferences Regarding An-accounting-simulation Administered to Adult Undergraduate Students. Dissertation, University of Idaho.
 4. DOBIJA M. 1996. Rachunkowość zarządcza. PWN, Warszawa.
 5. FARIA A.J. 1998. Business Simulation Games: Current Usage Levels - An Update; [w:] Simulation & Gaming 29(3) ss. 295-308.
 6. FRIEDMAN J.O. 1987. Dictionary of Business Terms. Barron’s Educational Series, Inc.
 7. GABRUSEWICZ W., KAMELA-SOWIŃSKA A.,POETSCHKE H. 2001. Rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa.
 8. GARRISON R.H., NOREEN E.W. 1994. Managerial Accounting. IRWIN, Boston Mass.
 9. HARRISON D.E. 2005. A Business Simulation Approach to Activity- Based Costing Methods in the Classroom; [w:] Proceedings of the 6th International Workshop on Software Process Simulation and Modelling (ProSim 2005).
 10. HORNGREN CH.T., SUNDEM G.L., STRATTON W.O. 2002. Introduction To Management Accounting. Prentice Hall, New Jersey.
 11. HORNGREN CH.T., DATARS S.M., FOSTER G. 2003. Cost Accounting. A managerialEmphasis. Prentice Hall, New Jersey.
 12. KOEPLIN J.P. 2005. The Management Accounting Silmulation: An Approach To Bringing Decision Making Into An Introductory Managerial Accounting Course; [w:] Proceedings of the 6th International Workshop on Software Process Simulation and Modelling (ProSim 2005).
 13. KUCHTA D. 2001. Miękka matematyka w zarządzaniu. Zastosowanie liczb przedziałowych i rozmytych w rachunkowości zarządczej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 14. LIAO S.S. 1997. Spreadsheet as a Teaching Tool for Managerial Accounting and Decision Analysis, http://horizon.unc.edu/projects/monograph/cd/
 15. NOWAK E. (red.) 1996. Leksykon rachunkowości. PWN, Warszawa.
 16. SMALT S.W. 1999. Integration of a Game into a College Accounting Principles Course: Student Performance and Student Perceptions. Dissertation. The Union Institute.
 17. SPRINGER C.W., BORTHICK A.F. 2004. Business Simulation to Stage Critical Thinking in Introductory Accounting: Rationale, Design, and Implementation; [w:] Issues in Accounting Education, 19(3), ss. 277-303.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9468
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu