BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska-Tyszko Joanna
Tytuł
Ocena rynku ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie polskim
Evaluation of the Market of Property Insurance in Polish Agriculture
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2009, nr 3, s. 85-97, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia majątkowe, Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia rolnicze, Ubezpieczenia dobrowolne
Property insurance, Insurance market, Agriculture insurance, Voluntary insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy dokonano oceny sytuacji rynku ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie w latach 2005–2008, z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych. Szczegółowej analizie poddano ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników, ubezpieczenia budynków rolniczych oraz upraw i zwierząt gospodarskich. Zwrócono uwagę na słabości obecnego systemu ubezpieczeniowego, do których zaliczono nieznajomość wśród rolników korzyści wynikających z zawarcia polisy, doraźną pomoc państwa skierowaną do rolników w sytuacjach kryzysowych czy brak powszechności zawierania polis w przypadku ubezpieczeń o wysokim poziomie ryzyka. (abstrakt oryginalny)

In the paper an assessment of the general situation prevailing on the market of property insurance in agriculture in 2005–2008 has been made, with due attention for the latest legal regulations. Detailed analyses of the insurance of farmers against civil liability, of the insurance of farm buildings, crops and livestock have been conducted. The weak points of the present insurance system have been indicated, namely: the insufficient knowledge of farmers of the advantages offered by insurance policies, the state’s hastily organized assistance to farmers in crisis situations and a small number of policy holders among farmers in the case of high-risk insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Debar J-Ch., 2007: Les inslruments de gestion des risąues agricoles en Amerique du Nord. Rapport pour le Ministere de L'Agriculture et de la Peche.
 2. Dygas M., 2009: Zielone, ryzyko. "Gazeta Bankowa" 12 (1064) z dn. 23.03.2009 r.
 3. Hatch D., 2008: Agricultural insurance a powerful tool for governments and farmers. Comuniica, Fourth Year Second Phase, May - August.
 4. Jaworski M., 2008: 100 min składek z polis rolnych. "Gazeta Prawna" z dn. 28 listopada.
 5. Kowalewski E., 1997: Wprowadzenie do teorii interesu ubezpieczeniowego. W: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Część 3. Oficyna Branta, Bydgoszcz.
 6. Łazowski J., 1948: Wstęp do nauki o ubezpieczeniach. PZUW, Warszawa.
 7. Rynek Ubezpieczeń 2005, 2006, 2007, 2008. KNF. Sprawozdania na temat rynku ubezpieczeń.
 8. Stankiewicz D., 2007: Skutki suszy w rolnictwie polskim. "1NFOS - BAS" 6 z dn. 8 stycznia.
 9. Stroiński E., 2006: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie. LAM - Wydawnictwo Akademii Finansów, Warszawa.
 10. Swiss Re III Focus report: Setting up sustainable agricultural insurance: the example of China (www.swissre.com).
 11. Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, 2002. PWE, Warszawa.
 12. Ustawa budżetowa na rok 2008 i 2009 (www. mf. gov. pl) z 04.03.2009 r.
 13. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz. 1152, z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. nr 150, poz. 1249, z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. nr 145, poz. 918).
 16. Wicka A., 2008: Ubezpieczenia rolnicze źródłem osiągania przewagi konkurencyjnej gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu