BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Wojciech, Sibińska Anna, Krawiec Wioletta
Tytuł
Analiza oczekiwań klientów w zakresie funkcjonalności stron internetowych banków
Analyze of customer expectations of banks website functionality
Źródło
Marketing i Rynek, 2010, nr 2, s. 34-39
Słowa kluczowe
Bankowość elektroniczna, Serwis internetowy, Witryny internetowe, Zachowania klientów
E-banking, Website, Internet websites, Customer behaviour
Uwagi
summ., Zawiera tablice: [1] Obszary funkcjonalności stron internetowych banków; [2] Liczebność próby osiągnięta w obu wersjach ankiety. Zawiera rysunki: [1] Średnia ocena ważności obszaru "deklaracje"; [2] Średnia ocena ważności (użyteczność) obszaru "wybory"
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowań autorów jest funkcjonalność stron internetowych banków i ich wpływ na zachowania nabywcze klientów. Celem artykułu jest przedstawienie oczekiwań klientów w zakresie funkcjonalności stron internetowych banków. Artykuł jest próbą krytycznej analizy pojęć i znaczenia funkcjonalności stron WWW jako narzędzia wpływu na zachowania nabywcze i kształtowania relacji partnerskich na linii bank-nabywca. Przedstawia wyniki uzyskane ze zrealizowanych badań. Opisywany materiał w artykule stanowi ostatnią część projektu naukowego realizowanego przez zespół Zakładu Strategii Marketingowych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach grantu KBN. (abstrakt oryginalny)

The subject of the authors' interests is banks website functionality and its influence on customer behavior. The purpose of the study is presenting customer expectations of bank websites functionality. The article will first describing the critical literature review of definitions and approaches within website functionality as a Internet tool that can impact on customer behavior and creating customer relationship. And next, it presents customer evaluation of banks website functionality. The study focuses on indicating the customer expectations towards such functionality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. V. Barnes, Web site functionality, http://www.htmlgoodies.com/introduction/intro/article.php/3473631
  2. W. Grzegorczyk, A. Sibińska, W. Krawiec, Analiza zachowań nabywczych a funkcjonalność stron internetowych banków, "Marketing i Rynek" 2007, nr 2.
  3. M. Lu, W. Leong, A framework for effective commercial Web application development, "Internet Research Journal" 1998, No. 2.
  4. J. Nielsen, Changes In Web usability Since 1994, Jacob Nielsen's Alertbox 1999, http://www.useit.com/alertbox/9712a.html
  5. J. Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion, Gliwice 2003, s. 30, 390.
  6. B. Shackel, Usability 3/4 context, framework, design and evaluation. W: B. Shackel, S. Richardson, Human Factors for Informatics Usability, Cambridge University Press, Cambridge 1991, s. 21-38.
  7. M. Sikorski, Pierwsze kroki, 2004, www.uzytecznosc.pl
  8. M. Sikorski, Z punktu widzenia użytkownika, 2004, www.uzytecznosc.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu