BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hołub-Iwan Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Niedzielski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problemy i bariery rozwoju inicjatyw klastrowych w Polsce : wyniki ogólnopolskich badań empirycznych
Problems and Barriers of Cluster Initiatives : the Empirical Research Results
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/2, s. 655-664, tabl., rys, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Bariery rozwojowe, Zarządzanie strategiczne
Business cluster, Development barriers, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inicjatywy klastrowe w Polsce są słabo rozwinięte. Za najważniejsze bariery ich rozwoju w warunkach polskich uznano instrumenty strategicznego zarządzania - brak jasno określonych celów, brak wizji rozwoju, brak planów strategicznych i brak środków finansowych. W tym ujęciu optymistyczna jedynie jest sama świadomość uczestników klastra co do tych braków i chęć poprawy sytuacji. (abstrakt oryginalny)

Marketing research are showing that clusters are developed very poorly in Poland. The most important barriers of development are lack of goals of development, the vision of development, strategic plans and financial resources, so of tools of strategic management. It is optimistic, that of companies and managing institutions have knowledge of these defects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boosting Innowation (1999), OECD, Paris.
  2. Gorynia M., Jankowska В. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, DIFIN, Warszawa.
  3. Hołub-Iwan J., Małachowska M. (2008), Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, SFTPP, Szczecin.
  4. Identyfikacja potencjalnych klastrów na bazie struktury gospodarki województwa pomorskiego (2008), IbnGR, Gdańsk.
  5. Moszkowicz M., Nowak G. (2007), Strategiczne przesłanki konkurencyjności gron przemysłowych, w: Kształtowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, Nogalski В., Rybicki J. (red.) Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  6. Niedzielski P., Narękiewicz P., Pluciński M., Skweres-Kuchta M. (2008), Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Transport-Spedycja-Logistyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  7. Niedzielski P., Narękiewicz P., Pluciński M., Skweres-Kuchta M. (2008), Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Budownictwo, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  8. Porter M.E. (2001 ), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
  9. Witkowski W. (2002), www.parp.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu