BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzos Grzegorz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Specyfika zarządzania projektami współfinansowanymi z UE
The Characteristic of Managing EU-Funded Projects
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/2, s. 440-448, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Projekty inwestycyjne, Przedsiębiorstwo, Sektor publiczny, Pomoc finansowa UE
Project management, Investment project, Enterprises, Public sector, EU financial aid
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego referatu jest przedstawienie badań dotyczących zarządzania projektami w przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora publicznego współfinansowanych z Unii Europejskiej. Istotne znaczenie ma tu zidentyfikowanie cech charakterystycznych w zarządzaniu takimi projektami. Aby precyzyjnie ustosunkować się do tak sformułowanego celu badawczego, przeprowadzono w latach 2008-2009 badania projektów inwestycyjnych i szkoleniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Beneficjentami owych projektów były przedsiębiorstwa małe, średnie i duże, jednostki naukowo - badawcze, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe i pozostałe jednostki sektora publicznego. Badania przeprowadzono w 54 podmiotach metodą wywiadów, obserwacji uczestniczącej i analizy dokumentacji źródłowej. Wszystkie te podmioty wystąpiły o dotacje z programów pomocowych. W opinii badanych 54 podmiotów zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków pomocowych unii Europejskiej wymagało zwracania bacznej uwagi na wskazane wyżej elementy. Nieuwzględnienie któregokolwiek z nich mogłoby spowodować utratę szansy na dofinansowanie, jak i utratę już przyznanego dofinansowania. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the study on project management in enterprises and public sector , co-financed from the European Union. It is important to identify the characteristics in the management of such projects. As to accurately respond to so-formulated research, conducted in the period 2008-2009 research of the investment and training projects co-financed by the European Union. The beneficiaries of these projects were small, medium and large companies, the scientific - research units, local self-government units, universities and other public sector entities. The research was conducted in 54 subjects - using interviews, participant observation and analysis of source documentation. All these units requested grants of aid programs. In the 54 entities surveyed the project management co-financed with the aid of the European Union require careful attention to the elements indicated above. Failure of any of them could result in loss of opportunity for funding, as well as the loss of funding already allocated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Białynicki-Birula P., Hausner J., Jakubowska В., Sartorius W. (1999), Korzystanie z funduszy Unii Europejskiej, Kraków.
 2. Chrościcki Z. (2001), Zarządzanie projektem - zespołem zadaniowym, Wydawnictwo C.H.Beck. Warszawa.
 3. Duncan W.R. (1996), Guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBOK Guide, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania.
 4. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (2003), PM BOK Guide: 2000 Edition Warszawa.
 5. Kucharska A., Perez I.N. (2003), Fundusze strukturalne i fundusz spójności Unii Europejskiej 2000-2006, Wrocław.
 6. Roszkowski H.,Wiatrak H. (2005), Zarządzanie projektem - istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa.
 7. Szymański W. (2002), Przedsiębiorstwo wobec globalizacji I integracji, SGH, Warszawa.
 8. www.parp.gov.pl., 12.04.2009.
 9. www.rpo.dolnyslask.pl., 12.04.2009.
 10. www.warr.pl., 14.04.2009.
 11. www.umwd.pl., 13.04.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu