BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Dualistyczny i monistyczny system nadzoru w spółce
System of Management and Owner's Supervision in Enterprise
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/2, s. 681-691, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Nadzór, Nadzór właścicielski, Systemy zarządzania przedsiębiorstwem, Rada nadzorcza, Przedsiębiorstwo komunalne
Supervision, Shareholders supervision, Enterprise management systems, Supervisory board, Utility plant
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano dualistyczny i monistyczny system zarządzania i nadzoru w przedsiębiorstwie. Podkreślono ich duże znaczenie dla nadzoru właścicielskiego, jak również dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dokonując analizy porównawczej obu systemów wskazano na warunki ich stosowania, przesłanki wyboru jednego z nich. W końcowej części opracowania podano fragment opisu wyników badań nad efektywnością działań rad nadzorczych w systemie nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw komunalnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents main issues of ovner's supervision in an enterprise, e. g. selected determinants of corporate supervision institution and mechanism weakness, results of corporate supervision weakness, an organization whose owner's supervision is characterized by high efficiency, reaches goal results measured, dualistic two-level system, functions of the supervisiory board as an institution of ovner's supervision from the point of view of the degree of performing is functions and its working style, the following distinguishes, due to the degree of functions competition and working style, one distinguished, monistic system (one-level). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barwacz К. (2009), Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego, maszynopis rozprawy doktorskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  2. Bieniak J., Bieniak M. (2005), Spółka akcyjna. Komentarz, wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
  3. Europejskie Prawo Spółek, Corporate governance (2006) pod red. M. Cejmer, J. Napierały, T. Sojki, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  4. Lis K. A., Sterniczuk H. (2005), Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  5. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) Dz. Urz. U E L 294/1.
  6. Siemiątkowski T. (2005), Monistyczny model ładu korporacyjnego w spółce europejskiej jako alternatywny system zarządzania i nadzoru w korporacji [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Z. Niewiadomski (red.) Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Dz. U. Nr 62, poz. 551, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 149, poz. 1077.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu