BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syper-Jędrzejak Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kapitał społeczny jako czynnik sukcesu gospodarczego
Social Capital as a Factor of Economic Progress
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/2, s. 498-505, tabl., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Rozwój gospodarczy, Rozwój społeczny
Social capital, Economic development, Social development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest wskazanie istotnej roli kapitału społecznego w budowaniu ogólnego sukcesu w Polsce. Niestety, wszelkie diagnozy wskazują na niski poziom tego kapitału w mentalności i wzorcach zachowań Polaków. Przejawem tego jest np. niska frekwencja wyborcza, brak zaufania do władz czy bardzo nieliczne inicjatywy obywatelskie. Zdaniem badaczy, wspieranie kapitału społecznego w Polsce powinno stać się priorytetem władz i organizacji pozarządowych. Ten rozległy proces na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego rozpoczynać powinien się na poziomie edukacji szkolnej, promującej wzorce współdziałania i współpracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is advisable a social capital important function in building general progress in Poland. Level of social capital in our country is relatively low and requires a well thought-out strategy advancement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boguszewski R. (2008), Nie majak rodzina, CBOS, Warszawa.
 2. Bukraba-Rylska I. (2007), Przedsiębiorczość społeczna w Polsce, w: Kapitał społeczny- ekonomia społeczna, Kaźmierczak T, Rymsza M. (red), ISP, Warszawa.
 3. Bullen P. Onyx J. Measuring Social Capital in Five Communities in NSW, http://www.mapl.com.au.
 4. Coleman J. (1998), Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology", nr 94.
 5. Czapiński J. (2006), Polska - państwo bez społeczeństwa, "Nauka" nr 1.
 6. Czapiński, J., Panek T. (2007), Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa.
 7. Dyduch W. (2009), Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności, http://www.zti.com.pl/, 4.02.2009.
 8. Fazlagić J., Kapitał społeczny w Polsce, http://www.fazlagic.egov.pl, 28.01.2009.
 9. Fukuyama F. (1997), Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa.
 10. Klimczak B. (2005), Kapitał społeczny a dobrobyt indywidualny i społeczny, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, Januszek H. (red), Wyd. AE, Poznań.
 11. Matysiak A. (1999), Źródła kapitału społecznego, Wyd. AE, Wrocław.
 12. Marody M., Kochanowicz J. (2007), Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, Wyd. ISP, Warszawa.
 13. Młokosiewicz M. (2005), Kapitał społeczny w gospodarce XXI wieku, w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Kopycińska D. (red), Wyd. Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
 14. Pawłowska-Salińska K. (2008), Jak Polacy traktują swoją pracę, "Gazeta Wyborcza", 10.0.2008.
 15. Putnam R. (1995), Bowling Alone: America's Declining Social capital, Journal of Democracy 6: 1, Jan 1995.
 16. Rymsza A. (2007), Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, w: Kapitał społeczny- ekonomia społeczna, Kaźmierczak T, Rymsza M. (red), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 17. Sułkowski Ł. (2005), Problem więzi familijnych w gospodarce, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, Januszek H. (red), Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 18. Żarycki T. (2008), Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim, "Pomorski Przegląd Gospodarczy", nr 37.
 19. Żukowski Т., Theiss M. (2008), Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny. Komunikator z badań, CBOS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu