BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimkiewicz Katarzyna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw jako odpowiedź na współczesne problemy w organizacjach - przykłady dobrych praktyk w polityce personalnej
Corporate Social Responsibility as Key Part of an Employer's HR Strategy - Facing Contemporary Challenges in Business Environment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 42, s. 197-210, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność biznesu : uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Polityka personalna, Polityka prorodzinna, Wolontariat, Zarządzanie różnorodnością
Corporate Social Responsibility (CSR), Employees in enterprise, Personnel policy, Family policy, Volunteering, Diversity management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono genezę koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Na przykładzie zarządzania odpowiedzialnością przez firmy omówiono różne tzw. dobre praktyki. Wskazano na współczesne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę na politykę prorodzinną, wolontariat pracowniczy oraz zarządzanie różnorodnością jako na przejawy działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze polityki personalnej przedsiębiorstwa.

Corporate Social Responsibility (CSR) is important for companies not only because of its aspects regarding communication and its positive influence on the companies' brand. Nowadays companies have to face many and constant changes: demographic changes as well as open international labour markets together with an increasing level of mobility makes it more and more difficult for employers to find and recruit the best employees. The question is: how can a company attract potential candidates and motivate current employees to stay? One possible answer could be introducing specific HR strategies based on CSR criteria. This article refers to the best practice examples from work-life balance, diversity management and employee volunteering. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk M., Kulawczuk P., Szczęśniak A., Kultura zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach, Zatrudnienie Fair Play, Warszawa 2006.
 2. http://ec.europa.eu/.
 3. http://konzern.lufthansa.com.
 4. http://www.bcc.org.pl/.
 5. http://www.bundesbank.de/.
 6. http://www.corporatecitizen.de/.
 7. http://www.dhl.com.pl/.
 8. http://www.fob.org.pl/.
 9. http://www.genderindex.pl/.
 10. http://www.stat.gov.pl.
 11. Köppel P., Yan J., Lüdicke J., Cultural Diversity Management in Deutschland hinkt hinterher, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2007.
 12. Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Bank Światowy, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2003.
 13. Odpowiedzialny biznes w Polsce 2006, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2007.
 14. Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warszawa 2007.
 15. Roberson Q.M., Disentangling the Meaning of Diversity and inclusion, CAHRS, Cornell University Ithaca (NY) 2004.
 16. Rozkwitalska M., Kultura organizacyjna korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność, "Organizacja i Kierowanie" 2006 nr 2 (124).
 17. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 18. Woźniakowski A., Doświadczenia firm amerykańskich w zarządzaniu różnorodnością, [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu