BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gapska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Ocicka Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej - najlepsza praktyka biznesowa Grupy Maspex Wadowice
The Role of Corporate Social Responsibility in the Creation of Competitive Advantage - Best Practice Case of Maspex Wadowice Group
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 42, s. 225-235, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność biznesu : uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Studium przypadku
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise management, Enterprise competitiveness, Competitive advantage, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Grupa Maspex Wadowice
Abstrakt
Budując swoją przewagę rynkową, każda firma stara się wdrożyć najlepszą praktykę biznesową (dalej NPB). Termin ten występuję bardzo często w strategiach przedsiębiorstw, obejmując różne obszary ich działalności. Chociaż podmioty gospodarcze uznają własne rozwiązania za najlepsze, często one takimi nie są. Warto zatem zastanowić się nad definicja NPB oraz kryteriami jego oceny. Problematyki tej dotyczą rozważania autorek w pierwszej części referatu. Następnie przedstawiono ilustrację praktyki Grupy Maspex Wadowice, powstał na podstawie wcześniej przyjętej metodologii ewaluacji rozwiązań. Podstawę dla referatu stanowią wyniki badań statutowych prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. (fragment wstępu)

The article presents considerations of both authors regarding best business practices. The basis for analysis are their own literature studies and empirical research. In the first part, different approaches to the definition of best business practice and its specific characteristics are analysed. The presented concept regards business solutions which include three integrated dimensions: economic, environmental and social. The second part constitutes the description of empirical research done with Maspex Wadowice Group, the leading juice producer in Poland. The company decided to implement new production technology (aseptic production) which aim was not only to optimise costs, but also to strengthen social responsibility policy. The effects of aseptic production technology cover both employees and environment. Maspex Group has improved its competitiveness along with ensuring high quality products and more advantages for consumers of juice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen В., Fagerhaug T., Prenninger J., Randmaîl S., Sehuldmaier J., Benchmarking Supply Chain Management: Finding Best Practices, "Journal of Business & Industrial Marketing" 1999 vol. 14, no. 5/6.
 2. BronetV., Maire J.L., Pillet M., A Typology of' "Best Practice" for a Benchmarking Process, "Benchmarking. An International Journal" 2006 vol. 12, no. 1.
 3. Childerhouse P., Disney S.M., Towill D.R., Integrating the Automotive Supply Chain: Where are We Know?, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2002 vol. 32, no. 2.
 4. Childerhouse P., Disney S.M., Towill D.R., Speeding up the Progress Curve towards Effective Supply Chain Management, "Supply Chain Management: An International Journal" 2000 vol. 5, no. 3.
 5. Davies A.J., Kochhar A.K., A Framework for the Selection of Best Practice, "International Journal & Operations Management" 2000 vol. 20, no. 10.
 6. Ehinlanwo O.O., Zairi M., Best Practice in the Car After-sales Service. An Empirical Study of Ford, Toyota, Nissan and Fiat in Germany, "Business Process Re-engineering and Management Journal" 1996 vol. 2, no. 2/3.
 7. Finch P., Supply Chain Risk Management, "Supply Chain Management: An International Journal" 2004 vol. 9, no. 2.
 8. Hanman S., Benchmarking Your Firm's Performance with Best Practice, "International Journal of Logistics Management" 1997 vol. 8, no. 2.
 9. Harrington H.J., The Fallacy of Universal Best Practices, "The TQM Magazine" 1997 vol. 9, no. 1.
 10. Kramer M.R., Porter M.E., Strategy & Society. The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, "Harvard Business Review" 2006 no. 12.
 11. Lusk E. J., Halperin M., Zhang В., The Balanced Scorecard: Suggestions for Rebalancing, "Problems and Perspectives in Management" 2006 vol. 4, issue 2.
 12. Materiały wewnętrzne udostępnione przez Grupę Maspex Wadowice.
 13. Soft Drinks in Poland. Industry Profile, "Datamonitor Europe", Londyn, październik 2006.
 14. Sylwiak A., Napoje, "Hurt i Detal", Warszawa 2006 nr 4.
 15. Sylwiak A., Soki, nektary, napoje, "Hurt i Detal", Warszawa 2007 nr 7.
 16. Udziały wartościowe liderów rynku soków w opakowaniach szklanych i kartonowych, AC Nielsen, sierpień 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu