BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strumińska-Kutra Marta (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Władza i odpowiedzialność przedsiębiorstw w obliczu konfliktu ekologicznego : Wstępne wyniki analiz empirycznych
Power and Responsibility of Enterprises in the Face of Ecological Conflict : Initial Results of Empirical Analyses
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 42, s. 211-224, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność biznesu : uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Badania naukowe, Studium przypadku
Corporate Social Responsibility (CSR), Scientific research, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie specyficznego podejścia do badań nad SOP, które przynajmniej częściowo pozwala uniknąć opisanych wyżej problemów, po pierwsze dzięki zastosowaniu określonej perspektywy teoretycznej, po drugie dzięki zastosowaniu określonego (dedukcyjno-indukcyjnego, jakościowego) modelu badawczego. Przedstawione zostaną wstępne analizy empiryczne oraz spodziewane efekty badań. (fragment wstępu)

Corporate Social Responsibility is analyzed form the institutional perspective. It assumes that the question of companies' actions cannot fully be answered without examining its broadly understood social environment. Institutional approach is completed here by the theory of resources dependency. These two perspectives encompass different kinds of determinants, accordingly: values, norms, and social expectations towards business organization and interconnections between business organization and its stakeholders. These interconnections function as channels for resources transfer (capital, labour, commodities, information, knowledge and last but not least legitimization) and create certain power relations. The implementation of CSR in Poland confronts as well specific social environment as specific power relations. One of the ways to capture these pieces of specific influence is to examine conflict between a company and its external stakeholders. It allows to observe norms and values driving actors behaviour - not only on the declarations level, but also on the level of (forced) actions. It allows to capture significant influence of companies' environment consisting of different collective and individual actors and institutions. This paper introduces initial results of empirical examination based on case study research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguilera R., Williams С., Corporate Social Responsibility in a Comparative Perspective, [w:] The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, red. A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, D. Siegel, Oxford University Press, Oxford 2008.
 2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.
 3. Campbell J.L., Why Would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility, "Academy of Management Review" 2007 vol. 32, no. 3.
 4. Chmielewski P., Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu, IPiSS, Warszawa 1995.
 5. Denzin N.K., The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, McGraw Hill, New York 1978.
 6. Doh J.P., Quay T.R., Corporate Social Responsibility, Public Policy, and NGO Activism in Europe and the United States: An Institutional-stakeholder Perspective, "Journal of Management Studies" 2006.
 7. Fukukawa K., Moon J., A Japanese Model of Corporate Social Responsibility? A Study of Website Reporting, "Journal of Corporate Citizenship" 2004, 16.
 8. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 9. Hammerslay M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 10. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
 11. Lewicka-Strzatecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 12. Morawski W., Zmiana instytucjonalna, PWN, Warszawa 2000.
 13. North D.C, Economic Performance Through Time, "The American Economic Review", June 1994.
 14. Ost D., Klęska Solidarności, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2007.
 15. Putnam R., Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995.
 16. Special Report: Corporate Social Responsibility, "The Economist", 17th January 2008.
 17. Stake R., Case Studies, [w:] Handbook of Qualitative Research, red. N. Denzin, J. Lincoln, SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1994.
 18. Staniszkis J., Władza globalizacji, Scholar, Warszawa 2004.
 19. Yin R., Case Study Research. Design and Methods, SAGE, Thousand Oaks, London, New Delhi 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu