BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nóżka Marcjanna
Tytuł
W kręgu metodologii badań jakościowych : Paradygmat interpretatywny w antropologii
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2009, nr 9, s. 75-89, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Nauki społeczne, Antropologia filozoficzna
Social sciences, Philosophical anthropology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą omówienia paradygmatu interpretatywnego z antropologicznego punktu widzenia, ujawni tym samym możliwości jego pojmowania i zastosowania na szeroko rozumianym polu nauk społecznych.(abstrakt oryginalny)

The article aims to discuss the interpretative paradigm from the anthropological point of view. It presents the possibilities of its understanding and its application in a broadly understood field of social science.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
 2. Breton A., Drugi manifest surrealizmu, [w:] Surrealizm. Teoria i praktyka literacka, (red.) A. Ważyk, Warszawa 1973.
 3. Buchowski M., Przeciw skrajnemu relatywizmowi, [w:] Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki", Zeszyt 13,1993.
 4. Buchowski M. (red.), Amerykańska antropologia postmodernistyczna, Warszawa 1999.
 5. Burszta J.W., Utracona niewinność? Rozterki antropologii postmodernistycznej, [w:] Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki", Zeszyt 13, 1993.
 6. Clifford J., O autorytecie etnograficznym, [w:] Amerykańska antropologia postmodernistyczna, (red.) M. Buchowski, Warszawa 1999.
 7. Damrosz J., Myśl teoretyczna w polskiej etnografii i etnologii w okresie powojennym (1945-1989), Warszawa-Siedlce 1996.
 8. Davidson D., O pojęciu schematu pojęciowego, [w:] Empiryzm współczesny, wyb. B. Stanosz, Warszawa 1991.
 9. Dziamski G., O postmodernizmie najszerzej pojętym, [w:] Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki", Zeszyt 13, 1993.
 10. Federman R., Surfikcja. Cztery propozycje w formie wstępu, [w:] Nowa proza amerykańska, Warszawa 1983.
 11. Frye N., Rhetorical Criticism. Theory of Genres, [w:] Anatomy of Criticism: Four Essays, Princeton 1957.
 12. Hastrup K., Poza antropologią. Antropolog jako przedmiot przedstawienia dramatycznego, [w:] Konteksty, "Polska Sztuka Ludowa", Nr 2, 1998.
 13. Jameson F., Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, (red.) R. Nycz, Kraków 1997.
 14. Jawłowska A., Sens i dekonstrukcja, [w:] Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki", Zeszyt 13,1993.
 15. Kaniowska K., Opis - klucz do rozumienia kultury, "Łódzkie Studia Etno- Graficzne", Tom XXXIX, 1999.
 16. Kubicki R., Ludzka moc postmodernizmu, [w:] Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki", Zeszyt 13, 1993.
 17. Marcus E.G., Rhetoric and Ethnographic Genre in Anthropological Research, "Current Anthropology", Nr 4,1980.
 18. Posern-Zieliński A. (red.), Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią, Poznań 1995.
 19. Rabinów P., Reflections on Fieldwork in Morocco, Berkley 1977.
 20. Rabinów P. Wyobrażenia są faktami społecznymi: modernizm i postmodernizm w antropologii, [w:] Amerykańska antropologia postmodernistyczna, (red.) M. Buchowski, Warszawa 1999.
 21. Rachwał T., Sławek T., Maszyna do pisania. O dekonstrukcjonistycznej teorii literatury Jacquesa Derridy, Warszawa 1992.
 22. Sikora M., Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych, Poznań 1997.
 23. Tokarska-Bakir J., Interpretacja czyli o sztuce antropologii, [w:] Konteksty. "Polska Sztuka Ludowa", Nr 1 ,1990.
 24. Zeidler P, Postmodernistyczna krytyka teorii reprezentacji, [w:] Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki", Zeszyt 13, 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu