BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielecka-Kubień Zofia, Warzecha Katarzyna
Tytuł
Wybrane procesy demograficzne oraz poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu przestrzennym w województwie śląskim w latach 2000 i 2005
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009, cz. 1, s. 9-47, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany struktury zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Procesy demograficzne, Wzorzec rozwoju Hellwiga, Metoda Warda
Social economic development, Demographic process, Hellwig's development model, Ward method
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Celem opracowania jest próba opisu kształtowania się sytuacji demograficznej oraz poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie śląskim. Badania prowadzono w układzie powiatów w latach 2000 i 2005. Przedstawiono również tendencje rozwojowe niektórych zjawisk demograficznych w latach 1990-2005 w całym województwie śląskim. Obydwa zjawiska należą do klasy bezpośrednio nieobserwowalnych, o ich poziomie można wnioskować na podstawie analizy zbioru zmiennych diagnostycznych, przedstawiających różne ich aspekty. W opracowaniu wykorzystano taksonomiczną miarę rozwoju społeczno-gospodarczego Z. Hellwiga i jedną z metod analizy skupień (Warda). (ze wstępu)

The aim of this paper is an attempt to describe the development of demographic situation and the socio-economic level of development in Silesian Voivodeship. The research was carried out by the districts in years 2000 and 2005. Developmental tendencies of some demographic phenomena in years 1990-2005 in the entire Silesian Voivodeship were also presented. Both phenomena are included in the class of directly unobservable phenomena; their level can be estimated on the basis of the diagnostic variables set analysis, showing different aspects of those variables. In the study a taxonomical measure of the socio-economic development by Z Hellwig was used, as well as one of the cluster analysis methods (Ward's). (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gatnar E.: Symboliczne metody klasyfikacji danych. PWN, Warszawa 1998.
 2. Grabiński T.: Metody taksonometrii. AE, Kraków 1992.
 3. Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968, z. 4.
 4. Hellwig Z.: Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. W: Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną. Red. W. Weife. PWE, Warszawa 1981.
 5. Heffner K., Gibas P.: Analiza ekonomiczno-przestrzenna. AE, Katowice 2007.
 6. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Red. A. Zeliaś. PWN, Warszawa 1989.
 7. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa 1990.
 8. Regionalny Bank Danych (RBD). GUS. Rocznik Demograficzny. GUS, Warszawa 2006.
 9. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego. GUS, Warszawa 2001.
 10. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego. GUS, Warszawa 2004.
 11. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego. GUS, Warszawa 2006.
 12. Strahl D.: Metody ekonometryczne w prognozowaniu rozwoju przemysłu. AE, Wrocław 1984.
 13. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Red. A. Zeliaś. AE, Kraków 2000.
 14. Województwa w latach 1995-1999. GUS, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu