BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciepiela Grażyna A., Jankowski Kazimierz, Sosnowski Jacek
Tytuł
Promocja produktów agroturystycznych gospodarstw rolnych regionu siedleckiego
Promotion of Agrotourist Products of Farms Located in the Siedlce Region
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2009, nr 3, s. 123-134, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Usługi turystyczne, Promocja produktu, Marketing produktu, Badania marketingowe
Agrotourism, Tourism services, Product promotion, Product marketing, Marketing research
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat siedlecki
Abstrakt
Usługi agroturystyczne zyskują coraz większą popularność na rynku turystycznym. Istnieje zatem konieczność podejmowania odpowiednich metod marketingowych przez rolników zajmujących się tą działalnością w celu zwiększenia popytu na oferowane przez nich usługi turystyczne. Dlatego w niniejszej pracy dokonano analizy stosowanych form promocji i reklamy w gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych na terenie regionu siedleckiego. Dla realizacji założeń badawczych dokonano charakterystyki osób prowadzących tę działalność oraz warunków, jakie oferują odwiedzającym. Ponadto przedstawiono wartości wskaźników opisujących wykorzystanie bazy noclegowej oraz udział poszczególnych gospodarstw w analizowanym rynku. Jak wynika z przeprowadzonych badań, agroturystyka staje się dla rolników ważnym alternatywnym źródłem dochodu. Brak wiedzy o skutecznych, a także tanich formach promocji oferowanych usług może doprowadzić do sytuacji spadku popularności tej formy wypoczynku. Obecnie większość gospodarstw nie widzi konieczności stosowania innej promocji niż przynależność do stowarzyszenia agroturystycznego lub zamieszczanie oferty w Internecie. Wskazane przez respondentów środki finansowe, które przeznaczają na reklamę, powinny być przez nich zwiększone o koszty promocji, podkreślającej specyficzny charakter oferowanego produktu. (abstrakt oryginalny)

Agrotourist services have been winning an ever greater popularity on the tourist market. Hence, it is obvious that farmers engaging in agrotourism should apply suitable marketing methods to stimulate the demand for the services that they offer. This is the reason why an analysis has been conducted of the forms of promotion and advertising applied by agrotourist farms located in the Siedlce region. To realize the research assumptions a profile of persons running agrotourist farms has been prepared and conditions offered by such farms to visitors have been described. Additionally, the values of coefficients showing the degree of utilization of overnight accommodation and the share of individual farms in the agrotourist market have been presented. The results of the conducted research indicate that agrotourism is becoming for farmers an important alternative source of income. The lack of knowledge about effective and, also, inexpensive forms of promotion of the offered services may lead to a decline in the popularity of agrotourism. At present, most farms do not see the need to apply other forms of promotion than the membership of an agrotourist association and advertisements presented in the Internet. The financial means that the persons covered by research earmark for advertisements ought to be increased by expenditures on promotion emphasizing the specific character of the offered product. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balińska A., Sikorska-Wolak I., 2001: Agroturystyka w dolinie Bugu i warunki jej rozwoju. Wydaw. SGGW, Warszawa.
 2. Brelik A., 2007: Analiza działalności agroturystycznej w województwie zachodniopomorskim. W. Agroturystyka - moda czy potrzeba? Red. G.A. Ciepiela, J. Sosnowski. Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce: 258-259.
 3. Ciepiela G.A., Sosnowski J., Jankowski K., 2006: Charakterystyka produktu agroturystycznego w regionie ostrołęckim. W: Marketing w agroturystyce. Red. M. Plichta, J. Sosnowski. Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce: 131-140.
 4. Dąbrowski P., 2007: Znaczenie marketingu w usługach agroturystycznych na przykładzie wybranych gospodarstw województwa zachodniopomorskiego. W: Agroturystyka - moda czy potrzeba? Red. G.A. Ciepiela, J. Sosnowski. Wydaw. Akademii Podlaskiej Siedlce: 436-445.
 5. Jasińska A., Skolimowski M., Sosnowski J., 2007: Agroturystyka jako produkt turystyczny w Polsce i wybranych krajach Europy. W: Agroturystyka stan i perspektywy rozwoju. Red. M. Jalinik, R. Ziółkowski. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok: 102-109.
 6. Kobyłecki J., 2006: Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich. W: Problemy rolnictwa światowego. Wydaw. SGGW, Warszawa: 433-440.
 7. Kurtyka I., 2004: Formy promocji produktu agroturystycznego w Sudetach. W: Marketing produktów turystycznych. Red. M. Jalinik. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok: 139-143.
 8. Mazowsze - Agroturystyka, 2005/2006. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.
 9. Mazurek-Łopacińska K., 1998: Badania marketingowe - podstawowe metody i obszary zastosowań. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Ostarzewski J., 2001: Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu. "Gazeta Łosicka" 3: 23.
 11. Parlińska M., 2007: Informacja i jej znaczenie w rozwoju agroturystyki. W: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Red. I. Sikorska-Wolak. Wydaw. SGGW, Warszawa: 412-420.
 12. Sirko M., Łucjan K., 2006: Jakość przekazu internetowego treści turystycznych a marketing zewnętrzny miasta Lublin. W: Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu. Red. D. Dutkiewicz, F. Midura, E. Wysocka. Wydaw. Almamer, Warszawa: 229-235.
 13. Sosnowski J., Starczewski K., 2006: Ekonomiczne uwarunkowania działalności agroturystycznej. W: Ekonomiczno-społeczne przekształcenia w rolnictwie i jego otoczeniu. Red. M. Niewęgłowski, Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce: 91-96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu