BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczurowski Leopold
Tytuł
Założenia badań algorytmu podziału dotacji w szkole wyższej
Assumptions of Researches of Grant Distribution Algorithm in an Academy
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (25), 2007, nr 83, s. 331-342, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Dotacje, Modelowanie symulacyjne, Algorytmy
Higher education, Subsidies, Simulation modelling, Algorithms
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obowiązujący w 2007 roku ministerialny algorytm podziału dotacji dydaktycznej uczelni publicznych przekształcono izomorficznie do poziomu zarządzania podstawową jednostką organizacyjną w wielopoziomowej strukturze organizacyjnej uczelni. Przeprowadzono dyskusję niektórych anomalii związanych ze stosowaniem algorytmu w kontekście ustawowych regulacji placowych, którą wykorzystano do sformułowania założeń badań symulacyjnych algorytmu. Założenia będą wykorzystane w projektowaniu symulatora podsystemu usług dydaktycznych i naukowo-badawczych jednostki organizacyjnej wydziału.(abstrakt oryginalny)

The ministerial didactic grant distribution algorithm valid in 2007 in the public academies was isomorphically transformed into the level of a basic organization unit management in multilevel organization structure of an academy. Some of the application anomalies of the algorithm in the context of statutory salary regulations were discussed, which was used for the formulation of the assumptions of the simulation studies on the algorithm. The assumptions will be applied in planning a subsystem of didactic and scientific-research services simulator of an organization unit of a department.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. BALCERAK A. 2003. Walidacja modeli symulacyjnych - źródła postaw badawczych, [w:] Symulacja Systemów Gospodarczych, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Seria Studia i Materiały. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław; ss. 27-44.
 2. Eric Weissteins’s World of Mathematics, http://mathworld.wolfram.com/; (23.01.07).
 3. KROK J., RADOSIŃSKI E. 2006. Wadliwy algorytm podziału dotacji budżetowej - przyczyna pogorszenia się sytuacji finansowej niektórych wydziałów PWr.; Kserokopia rękopisu, Wrocław, 03. stycznia 2006r. 4 s.
 4. KUBICA E. 2004. Algorytm podziału środków dotacji przeznaczonych na wydział; Kserokopia maszynopisu do p. 9 porządku obrad Senatu PWr. w dn. 29.04.2004 r., Wrocław, 26. kwietnia 2004r. 1 s.
 5. MATRW8-07 Struktura budżetu Wydziału IiZ na rok 2007,; Kserokopia materiałów na Radę Wydziału W-8 w dn. 03.07.2007, 4 s.
 6. MILO W. 2002. (red.), Prognozowanie i symulacja; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Forum Akademickie, nr 6/2007, ss. 48-49.
 7. MIŁOSZ H., STEFANIAK J. 2007. Dotacja podzielona - czy sprawiedliwie? [w:] Forum Akademickie, nr 6/2007, ss. 48-49.
 8. PISMOJM04 2004. Pismo JM Rektora R/DP/ 27 / 1458 /2004r. w sprawie realizacji III etapu podwyżek; Kserokopia z dn. 28.08.2004.
 9. POSIEDZSENAT 2005, XXXI Posiedzenie Senatu PWR w dn. 28.04.2005; (http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat_189/189senat.html, 19.06.07).
 10. PROTOKÓŁSOLID 2007, Protokół z rozmów i uzgodnień Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, Warszawa, 22.03.2007 (http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/prsew.pdf, 19.06.07).
 11. PRYZMAT87 1996. Z prac Rady głównej Szkolnictwa Wyższego, Pryzmat, nr 87, Oficyna Wyd.Politechniki Wrocławskiej, (http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat_87/87rada.html; 23.01.07).
 12. ROZP-MNISW07A 2007. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, Dz.Ustaw nr 79, poz. 534 (http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/17/73/ 1773/20070402_rozporzadzenie_podzial_dotacji.pdf; 19.06.07).
 13. ROZP-MNISW07B 2007. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki, Dz.Ustaw nr 65, poz. 435 (http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/17/72/1772/20070402_rozporzadzenie_wskazniki.pdf; 19.06.07).
 14. SZCZUROWSKI L. 2007. Algorytm podziału dotacji dydaktycznej dla uczelni jako przedmiot symulacji; [w tym tomie].
 15. USTAWA05 2005, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365; (http://isip.sejm.gov.pl/servle/Search?todo=file&id= WDU20051641365 &type=3&name=D20051365Lj.pdf; 23.01.07).
 16. UZIAŁKO J. 2006. Istotne kwestie etapu pozyskiwania i analizy danych wejściowych w procesie budowania modelu symulacyjnego; [w:] Modelowanie symulacyjne systemów społecznych i gospodarczych I. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław; ss. 21-32.
 17. ZASADY05 2004, Zasady podziału w 2005 r. planu dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną dla uczelni Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sport, Kserokopia faksu z MENiS wysłanego do Politechniki Wrocławskiej w dniu 06.07.2005 r. (6 stron).
 18. ZASADY97 1997, Zasady podziału podstawowego funduszu osobowego (projekt), Kserokopia Materiał powielony, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 04.03.1997 r. (2 strony).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9468
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu