BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaś Katarzyna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ocena zaplecza produkcyjnego żywca kurcząt brojlerów na przykładzie wybranych ferm województwa małopolskiego i śląskiego
Comparative Analysis of Production Resources of Broiler Chicken Livestock on Example of Selected Farms From Małopolska and Silesia Provinces
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 3, s. 5-11, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rynek żywca, Studium przypadku, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Livestock market, Case study, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie, Województwo małopolskie
Śląskie voivodship, Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Dokonano oceny 10 ferm województwa śląskiego i małopolskiego, prowadzących w sposób intensywny produkcję żywca kurcząt brojlerów. Stwierdzono, że fermy województwa śląskiego dysponują znacznie większą powierzchnią produkcyjną niż fermy zlokalizowane w Małopolsce, a dla ich właścicieli prowadzenie fermy jest w większości przypadków jedynym źródłem utrzymania (w 60% badanych ferm śląskich udział dochodu z ferm stanowił 100% dochodu ogółem, a w Małopolsce - w 30% badanych obiektów). Zaplecze produkcyjne, którymi dysponowali producenci, jak budynki do odchowu, powstały w tym samym okresie (prawie 70% wychowalni w obu analizowanych regionach powstało przed 1979 rokiem). Wyposażenie w produkcyjne środki trwałe (jak systemy paszowe, pojenia i inne) było lepsze w fermach śląskich. Różnice dotyczyły zasobności w ziemię użytkowaną rolniczo, gdyż jedynie dwie fermy województwa śląskiego posiadały ziemię, a w województwie małopolskim - ziemię posiadało 5 gospodarstw. Występuje większa specjalizacja produkcji rolniczej w regionie śląskim niż w małopolskim, gdzie gospodarstwa są tradycyjnie wielokierunkowe.(abstrakt oryginalny)

In this work 10 farms from province Silesia and 10 farms from province Małopolska which running intensive production of broiler chickens were analysed. It was stated that farms from Silesia province have greater production area than farms from Małopolska, and for their owners leadership of farm is in most of chances only source of maintenance (in 60% investigated farms in Silesia participation of income from farm determined 100% of income in general, and in Małopolska - in 30% investigated objects). Production resources which had at own disposal producers, like buildings came into being in this oneself period (almost 70% of stables in each analysed regions were built by 1979). Equipment like fodder systems, drinking systems and other were better for Silesia farms. Differences concerns arable lands because only two farms of Silesia province possessed own land while in province Małopolska five farms had arable land. Steps out greater specialisation of agricultural production in Silesia region than in of Małopolska, where farms are traditionally multidirectional.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M., 2004. Ekonomiczne podstawy zarządzania gospodarstwem drobiarskim, (w:) Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów, FAPA, MRiRW, Kielce.
  2. Herbut E., 2002. Współczesne technologie produkcji drobiarskiej i ich wpływ na środowisko naturalne, Wieś Jutra, nr 7.
  3. Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej. Raport Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA. 2004. Warszawa.
  4. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2008 Warszawa.
  5. Rokita J., 2005. Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu