BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juja Jakub, Piotrowski Szymon
Tytuł
Wyzwania i przeszkody rewitalizacji miast
Revitalisation of Cities: : Challenges and Obstacles
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 11, s. 27-42
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Rewitalizacja miasta, Rewitalizacja urbanistyczna
Revitalization, City revitalization, Urban revitalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza najważniejsze problemy procesu rewitalizacji w wymiarze ekonomicznym, społecznym i administracyjno-prawnym. Przedstawia przebieg i skutki rewitalizacji oraz określa kierunki działań - zarówno prewencyjnych, jak i następczych - które usprawniają proces odnowy i pomagają pokonywać przeszkody w jego realizacji. Rozważania teoretyczne nawiązują do doświadczeń programów rewitalizacji miast Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Autorzy identyfikują potrzebę reformy systemu finansowania rewitalizacji w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the most important issues in the revitalisation process in the economic, social and administrative/legal dimensions, /¡presents the course and the consequences of revitalisation and specifies the directions of activities - both preventive and consequential - which streamline the process of renewal and help overcome the obstacles to its implementation. The theoretical discussions relate to the experience of city revitalisation programmes in Western Europe and the United States. The authors also identify the need to reform the system of financing revitalisation in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. The American Housing Act z 1949 r.
 2. R. Atkinson, The Evidence on the Impact of Gentrification New Lessons for the Urban Renaissance?, „European Journal of Housing Policy" 2004/1, s. 107-131.
 3. R. Atkinson, G. Moon, Urban policy in Britain: the city, the state and the market, London 1994, s. 192.
 4. T. Bajerowski, Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Olsztyn 2003, s. 215.
 5. J. Bogdanienko, Zarządzanie innowacjami: wybrane problemy, Warszawa 1998.
 6. R. Broszkiewicz, Podstawy gospodarki miejskiej, Wrocław 1997, s. 22.
 7. C. Couch, C. Fraser, S. Percy, Urban regeneration in Europe, Oxford 2003, s. 1.
 8. J. Dominowski, Społeczne aspekty rewitalizacji miejskiej zabudowy mieszkaniowej, „Sprawy Mieszkaniowe" 1994/3, s. 51-61.
 9. Environmental Protection Agency, Parking spaces/community places: finding the balance through smart growth solutions, Washington 2006, s. 13-33.
 10. R.-H. Esteban, E.-D. Sarte, R. Owens, Housing Externalities, „NBER Working Papers" 2008/14369.
 11. L. Etel, Jakie jest znaczenie fiskalne dochodów j.s.t., w: C. Kosikowski, K. Boratyńska (red.), Finanse samorządowe 2008:410 pytań i odpowiedzi: wzory uchwał, deklaracji, decyzji, Warszawa 2008, s. 116-118.
 12. O. Evren, D. Vedia, Effects of Revitalization in Historical City Center of Istanbul, „International Real Estate Review" 2005/1, s. 144-159.
 13. Federal Aid Highway Act z 1956 r.
 14. J. Fiszer, Strategia mieszkaniowa i programy rewitalizacji, Warszawa 2000, s. 172.
 15. L. Frąckiewicz, Wykluczenie, rewitalizacja, spójność społeczna, Katowice 2004.
 16. E.L. Glaeser, M.E. Kahn, J. Rappaport, Why do the poor live in cities. The role of public transportation, „Journal of Urban Economics" 2008/1, s. 22.
 17. A. Grudziński, Procesy rewitalizacji zabudowy w miastach polskich, „Sprawy Mieszkaniowe" 2000/3-4, s. 83-92.
 18. T. Hall, Car-ceral Cities: Social Geographies of Everyday Urban Mobility, w: M. Miles, T Hall (red.), Urban futures: critical commentaries on shaping the city, London 2003, s. 94-96.
 19. L.M. Hoffman, The marketing of diversity in the inner city: tourism and regulation in Harlem, „International Journal of Urban & Regional Research" 2003/2, s. 286-299.
 20. L.V. Jacob, Is Urban Decay Bad? Is Urban Revitalization Bad Too?, „NBER Working Papers", 2007/12955.
 21. B. Jacobs, C Dutton, Social and Community Issues, w: PW Roberts, H. Sykes (red.), Urban regeneration: a handbook, London 2000, s. 123-126.
 22. P. Jeffrey, J. Pounder, Physical and Environmental Aspects, w: P.W. Roberts, H. Sykes (red.), Urban regeneration: a handbook, London 2000, s. 99-100.
 23. J.K. Jeyapalan, Kreatywne sposoby budowania sieci szerokopasmowych i podziemnych linii energetycznych: Przegląd dostępnych metod i planów biznesowych, „Inżynieria Bezwykopowa" 2004/1, s. 46.
 24. J. Juja, Znaczenie ulg mieszkaniowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w stymulowaniu rozwoju mieszkalnictwa, w: A. Pomorska (red.), Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Lublin, 2003, s. 253-270
 25. S. Kaczmarek, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych: nowy wymiar w rozwoju miast. Łódź 2001, s. 18.
 26. Kelo v. City of New London, 545 U.S. 469.
 27. M. Kennedy, P. Leonard, Dealing with Neighborhood Change: A Primer on Gentrification and Policy Choices, Washington 2001, s. 19.
 28. E.H. Knight, Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Boston 1921, s. 19-20.
 29. S.E. LeRoy, J. Sonstelie, Paradise lost and regained: Transportation innovation, income, and residential location, .Journal of Urban Economies' 1983/1, s. 67.
 30. Local Government, Planning and Land Act z 1980 r.
 31. K. Maat, E. Louw, Mind the gap: Pitfalls of travel reduction measures, „Built Environment" 1999, s. 154.
 32. J. Macias, Gospodarka oparta na wiedzy - nowy paradygmat rozwoju, „Przegląd Organizacji" 2007/10, s. 18.
 33. A. Majer, Miasta Ameryki: kryzys i polityka odnowy, Warszawa 1999, s. 139-165.
 34. A. Małkowski, P Woźniak, Rewitalizacja Berlina, „Przegląd Zachodni" 2004/1, s. 136.
 35. T. Markowski, D. Stawasz, Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, Łódź 2007, s. 78-82.
 36. T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa 1999.
 37. E. Michalak-Rybak, Lokalne wspomaganie remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego, „Sprawy Mieszkaniowe" 2000/1-2, s. 126-131.
 38. R.E Muth, Cities and housing: the spatial pattern of urban residential land use, Chicago 1969.
 39. K. Newman, P Ashton, Neoliberal urban policy and new paths of neighborhood change in the American inner city, „Environment and Planning A" 2004/7, s. 1151-1172.
 40. D. Noon, J. Smith-Canhamf, M. Eagland, Economic Regeneration and Funding, w: EW Roberts, H. Sykes (red.). Urban regeneration: a handbook, London 2000, s. 82.
 41. J. Pałasz, Uporządkujmy przepisy w zakresie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, .Wspólnota" 2008/14.
 42. C. Pytlos, Nie będzie nowych dworców na Euro 2012: Banki wycofują się z kredytowania PKP, „Dziennik.pl" 9.02.2009.
 43. E. Razin, M.J. Dijst, C.I. Vazquez, Employment déconcentration in European metropolitan areas: market forces versus planning regulations, Dordrecht 2007.
 44. T. Robinson, Gentrification and Grassroots Resistance in San Francisco's Tenderloin, „Urban Affairs Review" 1995/4, s. 483-513.
 45. B.T. Robson, Assessing the impact of urban policy, London 1994.
 46. The role of public investment, w: R.G. Rogers (red.), Towards an urban renaissance: The Report of the Urban Task Force, London 1999, s. 286.
 47. A. Rolnick, P. Davies, The cost of Kelo, „The Region" 2006/6, s. 15-16.
 48. D. Satterthwaite, The Earthscan reader in sustainable cities, London 2004.
 49. M. Sheller, J. Urry, The City and the Car, „International Journal of Urban and Regional Research" 2000/4, s. 748.
 50. W. Shaw, Ways of Whiteness: Harlemising Sydney's Aboriginal Redfern, „Australian Geographical Studies" 2000/3, s. 291-305.
 51. K. Skalski, Programy rewitalizacji w Polsce. Bilans, analiza porównawcza, perspektywy, w: E Targowska (red.), Projekty i programy rewitalizacji w latach 2000-2006: studium przypadków, Kraków 2006, s. 9-36.
 52. K. Skalski, Programy rewitalizacji w Polsce. Bilans, zarządzanie, perspektywy 2007-2013, Kraków 2006.
 53. D. Stead, E. Hoppenbrouwer, Promoting an urban renaissance in England and the Netherlands, „Cities" 2004/2, s. 119-136.
 54. M. Szalewska, Wywłaszczenie nieruchomości, Toruń 2005.
 55. K. Świderski, Konstytucyjne przesłanki dopuszczalności wywłaszczenia, „Casus" 2007/43, s. 12-17.
 56. A. Taniguchi, S. Fujii, Promoting Public Transport Using Marketing Techniques in Mobility Management and Verifying their Quantitative Effects, „Transportation" 2007/1, s. 37-49.
 57. Tax Revenue Trends, 1965-2007, „Source OECD Taxation" 2008, s. 29.
 58. M. Tertelis, Nieruchomości w projektach finansowanych przez UE, Warszawa 2005, s. 77-82.
 59. L. Todd, B. David, Issues in sustainable transportation, „International Journal of Global Environmental Issues" 2006/4, s. 331-347.
 60. T. Topczewska, Rewitalizacja miast: działania samorządów lokalnych, Warszawa 2005, s. 14.
 61. Z. Ziobrowski, Odnowa miast: rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, Kraków 2000, s. 36.
 62. www.fr.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu