BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawłowski Stanisław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Mickiewicz Paweł (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Renty strukturalne w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013
Structural Pension in Rural Development Program in 2007-2013
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 3, s. 25-35, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Renty, Renta strukturalna, Analiza statystyczna, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Annuities, Structural pension, Statistical analysis, Rural Development Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania była analiza realizacji rent strukturalnych w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rentom przypisano gorszą pozycję, niż miało to miejsce w poprzednim PROW (2004-2006), przez podniesienie wymagań uzyskania dostępu i wielkości obszarowych. Liczba złożonych wniosków w pierwszym roku realizacji programu była mniejsza w stosunku do okresu porównawczego. Na 8884 złożonych wniosków o rentę strukturalną wydano 6438 (72,5%) pozytywnych decyzji. Zrealizowano płatności w wysokości 35,3 min zł, zaś średnio na 1 wniosek przypadała kwota 5490 zł.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the analysis of structural pension included in the Program of Rural Development 2007-2013 (PROW). Structural pension in new program attributes worse position than former program (PROW 2004-2006) through higher level of access obtainment and land largeness. The number of application was smaller in the first year of program realization relatively to comparative period. From 8884 application only 6438 (72,5%) got positive decision. The total payment was 35,3 million PLN and average amount on application was 5490 PLN.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Mickiewicz A., 2008. Właściwości Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmującego lata 2007-2013 na tle poprzednich rozwiązań legislacyjnych. Zeszyty Naukowe AR. Szczecin.
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007--2013 (Dz.U. Nr 109, poz. 750).
  3. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64. poz. 427).
  4. Wawrzyniak В., Mickiewicz A., 2008. Charakterystyka działań w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2007-2013, Zeszyty Naukowe AR, Szczecin.
  5. Wojtasik В., 2008. Analiza pierwszego roku funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013). Zeszyty Naukowe AR, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu