BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworska Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Luty Lidia (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego
Socio-Economic Development Estimation of Małopolskie Voivodship's Poviats
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 3, s. 37-44, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Analityczna ocena poziomu rozwoju, Mierniki taksonomiczne
Social economic development, Analytical assessment of development level, Taxonomic indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Podstawą specjalizacji regionu są warunki środowiskowe, kulturowe, jak również potencjał demograficzny, społeczny i gospodarczy oraz rozwój infrastruktury. Artykuł przedstawia klasyfikację powiatów Małopolski uwzględniającą poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Do oceny powiatów wykorzystano taksonomiczny miernik rozwoju. W uporządkowanym zbiorze powiatów wydzielono podzbiory podobnych obiektów.(abstrakt oryginalny)

Environmental, cultural conditionings, as well as demographic, social and economic potential and development of infrastructure are the basis of regional specialization. The paper presented classification of poviats in the Małopolska considering development of social-economic level. To estimate poviats it was used taxonomic meter of development. Within the limits of ordered set of poviats, there were separated subsets of similar objects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś А., 1989. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN.
  2. Hellwig Z., 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, z. 4.
  3. Rocznik Statystyczny Województw. 2006. GUS, Warszawa.
  4. Roeske-Słomka I., 2006. Syntetyczne mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego miast wojewódzkich. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 71-79.
  5. Spychalski G., 2006. Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, [w:] Model regionalny zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa, s. 37.
  6. Wysocki F., Łuczak A., 2005. Wielokryterialna metoda oceny rozwoju obszarów wiejskich.
  7. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 1-10. Województwo Małopolskie. Podregiony Powiaty Gminy. 2006. US, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu