BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matysik-Pejas Renata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Wojewodzic Tomasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym
Role of Information Flow Channels in Territorial Marketing
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 3, s. 77-85, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Źródła informacji, Marketing terytorialny
Information, Information source, Territorial marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wobec wzrastającej roli, jaką w życiu społecznym i gospodarczym odgrywa informacja, istnieje potrzeba dostosowania jej struktury i kanałów dystrybucji do potrzeb odbiorcy i nadawcy informacji. W opracowaniu podjęto próbę oceny skuteczności przepływu informacji pomiędzy urzędami gmin a ich potencjalnymi klientami. Przeprowadzone badania wskazują jednoznacznie na bardzo duże znaczenie informacji przekazywanej w sposób niesformalizowany. Dla usprawnienia przepływu informacji oraz uzyskania możliwości kreowania pozytywnego wizerunku gminy jako całości, niezbędne jest większe zaangażowanie samorządu w redagowanie atrakcyjnych stron internetowych oraz docenienie znaczenia prasy lokalnej. Nieodzowne wydaje się również uwzględnienie w strukturze urzędu gminy komórek odpowiedzialnych za transfer informacji (biuro obsługi klienta, biuro promocji).(abstrakt oryginalny)

Information plays an important role in the social and economic life. Therefore exist a need of adapting the structure and delivery channels of information for the recipient and senders of the information. The aim of the article is an assessment the effectiveness of the information flow between offices of administrative districts and their customers. Carried out examinations are pointing explicitly to very big meaning of the not-formalized way of information transmitting. For streamlining the information flow and getting the possibility of creating positive image of the administrative district as well, bigger involvement of the local-government is essential.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kotler Ph., 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie. Gebethner &Spółka, Warszawa, s. 547.
  2. Kramer J. (red)., 1994. Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa, s. 102.
  3. Olesiński J., 2001. Ekonomika informacji, PWE, Warszawa, s. 27.
  4. Pene J., 1994. Informacje rynkowe a sukces firmy, Marketing i Rynek, nr 3, s. 3.
  5. Pieczykolan R., 2005. Informacja marketingowa. PWE. Warszawa, s. 11, 25.
  6. Smyczek S., Sowa I., 2005. Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Difin, Warszawa, s. 171.
  7. Siemiński W.,1999. Współzarządzanie gminą. Zachodnie Centrum Organizacji. Warszawa - Zielona Góra.
  8. Wojewodzie Т., 2000. Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego, Wieś i Doradztwo nr 1, s. 59-64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu