BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielenkiewicz Małgorzata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ocena skuteczności instrumentów polityki antymonopolowej na przykładzie rynku transportu kolejowego
The Efficiency of Antimonopolistic Policy Instruments in the Context of Railroad Transport
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 921-929, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Prawo antymonopolowe, Transport kolejowy, Polityka transportowa
Anti-monopolistic law, Railway transport, Transport policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono instrumenty przeciwdziałania negatywnym skutkom niedostatecznej konkurencji na rynku. Przybliżono politykę transportową wobec problemu niedostatecznej konkurencji na rynku transportu kolejowego.

The paper analyzes instruments used in antimonopolistic policy for solving a problem of non sufficient competition in railroad transport. Rail is an example of the market with a strong tendency towards concentration. Neither free market policy nor nationalization of railroad transport did solve this problem. The aim of the paper is to present different public instruments used in transport policy and to identify which types of public regulations are able to bring effective solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, WN PWN, Warszawa 2002.
 2. Antonowicz M., Liberalizacja kolejowego rynku towarowego w Polsce - stan i perspektywy, „Przegląd Kolejowy" 2007, nr 1.
 3. Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, WN PWN, Warszawa 1995.
 4. Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (91/440/EWG), DzU L 237 z 24.08.1991 r., s. 25-28.
 5. Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. M. Bednarski, J. Wilkin, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2003.
 6. Engelhard! J., Wardacki W, Zalewski P., Transport kolejowy. Organizacja, gospodarowanie, zarządzanie, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1995.
 7. Frank R. H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 8. Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Wydawnictwo Aspekt, Sosnowiec 2006.
 9. Państwo w gospodarce rynkowej, red. J. Żabińska, AE, Katowice 1992.
 10. Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym w Europie, red. S. Dziadek, M. Michałowska, AE, Katowice 2000.
 11. Ostaszewicz J., Konkurencja w międzynarodowych kolejowych przewozach towarowych, „Biuletyn Informacyjny Głównej Biblioteki Komunikacyjnej" 2006, nr 4.
 12. Ostaszewicz J., Pionowa dekoncentracja kolei brytyjskich. Sukces czy niepowodzenie? „Biuletyn Informacyjny Głównej Biblioteki Komunikacyjnej" 2005, nr 7-8.
 13. Pawlicka Z., Europejskie kolejowe przewozy towarowe: dobre perspektywy, „Biuletyn Informacyjny Głównej Biblioteki Komunikacyjnej" 2005, nr 12.
 14. Rączka J., Dlaczego państwo reguluje rynki -pozytywne teorie regulacji ekonomicznej, „Ekonomista" 2002, nr 3.
 15. Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 16. Rucińska D., Cykle gospodarcze w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992.
 17. Taylor Z., Ciechański A., Deregulacja w polskim transporcie kolejowym, „Przegląd Geograficzny" 2005, t. 77, z. 2.
 18. Ucieszyński M., Prywatny towarowy transport kolejowy w 2005 r., „Biuletyn Informacyjny Głównej Biblioteki Komunikacyjnej" 2006, nr 7-8.
 19. Wielkopolski A., Zarys gospodarczych dziejów transportu, WKiŁ, Warszawa 1975.
 20. Zalewski P., Liberalizacja i prywatyzacja rynku usług kolejowych to merytorycznie błędne i niebezpieczne hasło, [w:] II Kongres Transportowy Translog 2003, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 21. http://www.conrail.com/history.htm.
 22. http://ec.europa.eu/transport/rail.
 23. http://www.stb.dot.gov.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu