BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wągrodzka Anna
Tytuł
Regionalizacja i konkurencyjność regionu a rozwój województw samorządowych
Regionalisation and Competitiveness of the Region with Regard to the Development of Self-government Voivodships
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 11, s. 43-68
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Regionalizacja, Regionalizm
Regional development, Regionalization, Regionalism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Regionalizacja ułatwia zmniejszanie różnic w rozwoju ekonomicznym kraju. Wyodrębnienie regionów znacząco podkreśla rangę najwyższego szczebla podziału terytorialnego kraju i powinno redukować możliwości sprzyjające marnotrawstwu publicznych pieniędzy oraz ma na celu ochronę najbiedniejszych i najsłabszych w ramach solidarności międzyregionalnej na szczeblu krajowym i na poziomie Unii Europejskiej. Artykuł ma na celu przedstawienie istoty regionalizacji, opis jej typów oraz występowania w krajach U E. Autorka zajęła się również kwestią konkurencyjności zamożnych regionów, wyznaczając przy tym czynniki konkurencyjności i określając elementy strategii rozwoju regionalnego. Ponadto dokonała analizy ilościowej sytuacji polskich regionów w zakresie dochodów własnych i ich działalności inwestycyjnej w latach 2000-2007. (abstrakt oryginalny)

Regionalisation helps reduce the differences in the country's economic development. The article has the objective of presenting the essence of regionalisation, describing its type sand its presence in the European Union Member States. The authoress also discusses the issue of competitiveness of affluent regions, while defining the factors of competitiveness and specifying the elements of the regional development strategy. Furthermore, she has performed a quantitative analysis of the situation of Polish regions in terms of their incomes and their investment activities in the years 2000-2007. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 21, www.un.org/esa/dsd/agenda21
 2. E. Denek, Dyskusyjne problemy dostosowania dochodów do zadań samorządu terytorialnego, w: K. Piotrowska-Horczak, K. Kietlińska (red.), Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, Warszawa 2007, s. 428.
 3. R. Domański, Gospodarka przestrzenna, Warszawa 2002, s. 111.
 4. M. Dylewski, Dług i jego koszty w praktyce finansowania projektów inwestycyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne" 2007/6, s. 18.
 5. R. Frizon i in., Samodzielność finansowa postrzegana przez lokalne podmioty, www.unilim.fr/prospeur/fr/prospeur/telechargements/finances/rapport.pdf
 6. W. Grabski, Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925), Warszawa 2003, s. 334.
 7. T.G. Grosse, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: jakie zasady i cele polityki regionalnej państwa, „Samorząd Terytorialny" 2009/1-2, s. 7.
 8. T.G. Grosse, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego i kontrakty wojewódzkie: czy są potrzebne, „Samorząd Terytorialny" 2007/12, s. 11.
 9. B. Jałowiecki, Globalny świat metropolii, Warszawa 2007, s. 129.
 10. M. Janasik, Podejście programowe - nowatorska technika finansowania gminnych inwestycji nowej generacji, w: S. Kańduła (red.), Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, Poznań 2008, s. 367.
 11. J.M. Keynes, Ogólna teoría zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 2003, s. 44.
 12. J. Korol, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Toruń 2007, s. 25.
 13. M. Kulesza, Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne, „Samorząd Terytorialny” 2000/10, s. 4.
 14. M. Lebiecki, Kotler o marketingu miejsc, „Modern Marketing" 2002/2, s. 61.
 15. T. Lubińska, S. Frank, M. Będzieszek, Potencjał samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2007, s. 77-78.
 16. E. Małuszyńska, Delokalizacja przedsiębiorstw, „Współnoty Europejskie" 2006/3, s. 3-11.
 17. E. Marty, Collectivités territoriales et enterprises: nouvelles compétences ou nouvelles politiques, hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/06/72/76/PDF/competences_eco_collectT_MARTY.pdf
 18. G. Morcou, Rapport Parlament Europeen. La regionalization en Europe, grale.univ-paris1.fr/pgscient/Rapports
 19. S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka, elementy teorii i zadania, Wrocław 2006, s. 79.
 20. E. Palermo, J. Woelk, L'Italie Sefédéralise à pas de tortue, www.forumfed.org/fr
 21. C. Paplant, Controversed'automne, idenités territoriales, jeu des acteurs et capacitéde mobilisation de ressources, www. Pacte.cnrs.fr
 22. L. Patrzałek, Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, Warszawa 2005, s. 10.
 23. Relations financières entre l'état et les collectivités territoriales, http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:M3mrO199uvcJ:www.oecd.org/dataoecd/59/61/23522898.pdf +relations+financieres+entre+l+etat+et+les+collectivites +territoriales&hl=pl&gl=pl
 24. M. Sasinowski, Przedsiębiorczość jako inkubator rozwoju regionu na przykładzie Suwalszczyzny, w: A.E. Bocian (red.), Rozwój regionalny a rozwój społeczny, Białystok 2006, s. 73.
 25. Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2007 r., www.rio.gov.pl
 26. A. Szromnik, Przedsiębiorstwo a region - relacje i współzależności rynkowe, „Samorząd Terytorialny" 2000/7-8, s. 112.
 27. A. Thiersten, La politique régionale, facteurs, acteurs, repercussions, www.cipra.org/de/zukunft-in-den-alpen/downloads/workshopreihe/pdfs-brig/1 frThiersteinRegio-nalpolitik.pdf
 28. J.E. Thisse, T. van Ypersele, Métropoles et concurrence territoriale, scholar.google.pl
 29. Université d'été du Conseil Français de Urbanistes Touluse 25-27, Août 2004, Les moyens de la planification de l'aménagement et du développement urbain en Europe, www.observation-urbaine.certu.equipement.gouv.fr
 30. www.carrefourlocal.senat.fr/dossiers/conventions et chartos européennes /charte europeenne.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu