BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mejszelis Monika (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Postawy rolników wobec możliwości nabywania nowych umiejętności w ramach pomocy publicznej na obszarze województwa zachodniopomorskiego
The Attitudes of Farmers to Possibility of Acquisition of the New Skills Within the Public Support in West Pomerania Province
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 3, s. 87-98, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Szkolenia, Obszary wiejskie, Pomoc publiczna
Training, Rural areas, Public aid
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Mając na uwadze wielokierunkowe wsparcie obszarów wiejskich, pod kątem możliwości wzmocnienia zasobów ludzkich, w artykule skupiono się na następujących kwestiach: dostępie rolników do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia, przyczynach braku zainteresowania organizowanymi kursami i szkoleniami, motywacjach rolników w zakresie dokształcania oraz określeniu cech wpływających na zainteresowanie rolników organizowanymi kursami i szkoleniami dokształcającymi. Badaniem zostali objęci losowo wybrani rolnicy i ich rodziny, zamieszkujący obszary wiejskie, których gospodarstwo nie przekracza 300 ha. Wyniki badań wskazują m.in. na konieczność uwzględnienia w większym stopniu potrzeb szkoleniowych rolników, którzy nie zamierzają odejść z rolnictwa.(abstrakt oryginalny)

Regarding to multidirectional support of rural areas development in aspect of human resource reinforcement the paper is focused on following matters: access to information of obtaining support, reasons of lack of interest in training courses participation as well as motivation. Research was conducted in a group of farmers which land area doesn't exceed 300 ha. Research result indicates, among others, that needs of farmers who are going to stay in agriculture should also be taken into consideration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukowski M., Lewandowski P., Magda I., Zawistowski J.. 2005. Strukturalne cechy rynku pracy w Polsce, [w]: Zatrudnienie w Polsce 2005]. Red. M. Bukowski. Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
  2. Hunek Т., 2005. Dywersyfikacja aktywności rolniczej Polski: zarządzanie upadkiem, [w:] Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, IRWiR PAN, Warszawa, 57-67.
  3. Kłodziński M., 2005. Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej, [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa, 29-40.
  4. Mickiewicz P., 2007. Potrzeby szkoleniowe rolników zamieszkujących województwo zachodniopomorskie w ramach wsparcia z funduszy publicznych, [w:] Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe nr 456, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
  6. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2005.
  7. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu