BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubacka-Góral Krystyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane nowoczesne koncepcje zarządzania jako czynniki skuteczności zarządzania strategicznego
Selected Management Conceptions as a Factor of Effectiveness of Strategic Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (5), 2007, nr 1187, s. 86-99, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie : kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie wiedzą, Strategiczna Karta Wyników, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Strategic management, Knowledge management, Balanced Scorecard (BSC), Customer Relationship Management (CRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono krótkie charakterystyki i rozważania na temat nowoczesnych koncepcji zarządzania, tj. zarządzania wiedzą; strategicznej karty wyników oraz koncepcji łańcucha konsumpcji. Omówiono także rolę tych koncepcji w procesie zarządzania strategicznego.

The aim of this paper is to describe the significance and the characterization of Knowledge Management, Balanced Scorecard, and conception of Consumption Chain. The article presents a few correlations between all of these conceptions allowing for increase the company's competitiveness and effectiveness of strategic management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
  2. Kaplan R., Norton D., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2001.
  3. Kubacka-Góral K., Bariery implementacji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach i możliwości ich przezwyciężania, [w:] Instrumenty i formy organizacyjno-prawne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Kraków 2004.
  4. Lokaj A., Wójcik P., Relacje z klientami: rosnąca świadomość, kulejąca praktyka, "Business Review Polska" 2005 nr 12.
  5. Mac Milian I.C., McGrath G.R., Odkrywanie nowych szans na odróżnianie się od konkurencji, "Harvard Business Review" 2005 nr 10.
  6. Mikuła В., Modele i metody zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym firmy, [w:] Kapitał intelektualny, red. A. Pocztowski, Nowy Sącz 2001.
  7. Probst G., Raub S., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  8. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0712
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu