BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasińska Alicja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Strategie innowacji w przedsiębiorstwach
Innovation Strategies of Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (5), 2007, nr 1187, s. 109-119, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie : kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Procesy innowacyjne, Strategia przedsiębiorstwa
Innovations, Enterprise innovation, Innovation processes, Corporation strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przestawiono rozważania na temat strategii innowacji. Szczegółowo zanalizowano wybrane rodzaje tych strategii. Wybór odpowiedniej strategii przez przedsiębiorstwo uzależnione jest od sytuacji rynkowej. Na sam wybór składa się wiele czynników, wśród których najważniejszym jest analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych określających funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

This article focuses on the growing role of innovation strategy in enterprise's activity. It shows some of the numerous in the literature kinds of this strategy, their typical features, relations, and connections with enterprise's strategy. It also points at basic selection criteria and the necessity for matching it to internal and external activity conditions of enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Almaney A.J., Strategic Management. The Process of Gaining Competitive Adventage, Champaing 1992.
 2. Baldwin J.R., Johnson J., Differences in Strategies and Performance of Different Types of Innovators, Analytical Studies Branch - Research Paper Series; Statistics Canada no. 11F0019MPE no. 102, December 1997.
 3. Bessant J., Birkinshaw J., Delbridge R., Theories of Creation, "People Management", vol. 10, nr 3, 12 February 2004.
 4. Białoń L., Typologia innowacyjnych strategii rozwoju, [w:] Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki, red. A.H. Jasiński, M. Kruk, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 1999.
 5. Building an Innovative Organization, The Councours Group 2003, www.concoursgroup.com/private/2002/rr/bio_report.pdf, 07.05.2004.
 6. Chandy R., Prabhu J., Anita J., What Will the Future Bring? Dominance, Technology Expectations and Radical Innovation, MSI Report, 02-122 Summer 2003.
 7. Cooper R.G., Winning at New Products. Accelerating the Process from Idea to Lunch, Second edition, Adisson-Wesley Publishing Company Reading, MA, 1993.
 8. Davila T., Epstein MJ., Shelton R., Making Innovation Work, How to Manage it, Measure it, and Profit from them, Wharton School Publishing 2006.
 9. Drucker P.F., Natchnienie i fart - czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio ЕМКА, Warszawa 2004.
 10. Drucker P.F., Innovation Imperative, "Executive Excellence", December 1996.
 11. Gilbert J.T., Choosing an Innovation Strategy: Theory and Practice, "Business Horizons", November-December 1994.
 12. Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewska J., Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 13. Ohmae K., Jankowska A., Ocena pozycji strategicznej firmy, www.wizard.ae.krakow.pl/~kzarz/artykuł/jankow.html, 5.01.2003.
 14. Kasprzyk S., Innowacje, od koncepcji do produkcji, WI CRZZ, Warszawa 1980.
 15. Kotarba W., Organizacja wynalazczości w przedsiębiorstwie. Zrzeszenie wojewódzkich klubów techniki i racjonalizacji, Warszawa 1987.
 16. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000.
 17. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1996.
 18. Mitchell W., Whether and why? Probability and Timing of Incumbents, Entry into Emerging Industrial Subfield, "Administrative Science Quarterly" 1989 no. 34.
 19. Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
 20. Prestwood D.C.L., Schumann P.A. Jr., Innovation Strategies, Giocai Vantage Inc., wybór opracowań dostępnych na stronie www.theinnovationroadmap.com.
 21. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Brdulak J., Rutkowska-Brdulak A., Żbikowska K., Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa 2005.
 22. Thompson J.L., Strategic Management. Awareness and Change, Chapman and Hall, Londyn 1990.
 23. Zarządzanie kreatywnością i innowacją, "Harvard Business Essential", MT Biznes, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0712
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu