BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kapitał intelektualny jako czynnik podnoszący konkurencyjność przedsiębiorstwa
Intellectual Capital as a factor Increasing the Competitiveness of Enterprises
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 1(4), s. 32-37, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Kapitał ludzki, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Intellectual capital, Human capital, Enterprise competitiveness, Competitive advantage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szeroko dyskutowana koncepcja kapitału intelektualnego na poziomie przedsiębiorstwa skłania do przeanalizowania pojęcia kapitału intelektualnego i jego składników. W teoretycznych rozważaniach należy zidentyfikować cechy organizacji, które ułatwiają rozwój potencjału ludzkiego i aktywów niematerialnych oraz wskazują style zarządzania, które mogą być uznane za narzędzia oddziaływania w zakresie rozwoju kapitału intelektualnego u podwładnych. Artykuł kończy się wnioskami, które przyczynią się do znalezienia odpowiedzi na pytanie: jaka jest przyszłość kapitału intelektualnego postrzeganego jako źródło nowych możliwości konkurowania w warunkach liberalizującej się gospodarki światowej. (abstrakt oryginalny)

The idea of Intellectual Capital on the enterprise level is widely discussed what led the author to analyze the concept of the IC itself as well as its components. In the theoretical deliberations, the author investigates an organization's character which facilitates the rise of human potential and intangible assets. The author points also competences that can be used as instruments to enhance employees Intellectual Capital. The article ends with conclusions that will partly contribute to finding the answer to the question: what is the future of Intellectual Capital perceived as a source of new competition possibilities on free world market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Wydawnictwo ZCO, Zielona Góra 2003.
 2. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 3. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 4. Glynn S., Developing People to Improve Customer Experiences, "Customer First", vol. 7, no. 4, 2007.
 5. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
 6. Jones S., Service Improvements: People Hold The Key, "Customer First", vol. 7, no. 4, 2007.
 7. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.
 8. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie, Książka i Wiedza, Warszawa 1975.
 9. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 10. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 11. Penc J., Kreatywne kierowanie, Placet, Warszawa 2000.
 12. Rosenbluth H.F., McFerrin Peters D., Po drugie klient, Oficyna Wotlers Kluwer, Kraków 2009.
 13. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Skoczylas W., Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 15. Stachowicz-Stanusch A., Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 16. Stewart T.A., Roman A.P, Toyota: czego uczy nas długa wspinaczka na szczyt, "Harvard Business Review", nr l (59), 2008.
 17. Townsend R., Jak zdobyć szklaną górę organizacji, czyli co robić, aby nie tłamsić ludzi i nie hamować rozwoju, Książka i Wiedza, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu