BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prawelska-Skrzypek Grażyna, Porębski Wojciech
Tytuł
Obszary deprywacji w Krakowie oraz zmiany w ich rozmieszczeniu w latach 1992-2001
The Areas of Deprivation in Cracow and Changes in Their Localisation Between 1992-2001
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 433-445, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Nierówności społeczno-gospodarcze, Bezdomność, Przestępczość, Bezrobocie, Ubóstwo, Polityka społeczna
Social inequality, Social-economics inequality, Homelessness, Crime, Unemployment, Poverty, Societal policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja zróżnicowania deprywacji społecznej na terenie Krakowa w układzie dzielnic pomocniczych, zarówno w formie syntetycznej (ogólny wskaźnik zjawiska), jak również szczegółowej (wybrane wyznaczniki deprywacji), a także pokazanie zmian w rozkładzie przestrzennym w okresie ostatnich kilkunastu lat. Podstawowym materiałem źródłowym były informacje, dokumenty i dane statystyczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Działu Pomocy Bezdomnym MOPS, jak również tabele statystyczne T-800 Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. (fragment tekstu)

During socio-economic transformation social inequalities in the area of Cracow became more visible. Most of districts in old Cracow which were traditionally considered the districts of poverty kept their character. Only in revalorisated parts the intensity of deprivation decreased. At the same time the new areas of social depression appeared in the districts of mixed settlement system, where the old multifamily blocks stand next to suburban buildings of differentiated standard. Those districts cumulate the factors of deprivation connected with poverty and unemployment as well as with non-conformistic and patological attitudes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzieje Krakowa w latach 1796-1918, tom 3, Bieniarzówna J. (red.), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.
  2. Dzieje Krakowa w latach 1918-1939, tom 4, Bieniarzówna J. (red.), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.
  3. Grotowska - Leder J., Zachowania aspołeczne w enklawach biedy, [w:] Żyć i pracować w enklawach biedy, Anagraf, Lódź 1998.
  4. Knox P. L., A welfare approach to rural geography. Institute of British Geographers, N. S., 1981.
  5. Kowalak Т., Marginalność i marginalizacja społeczna, Dom Wydawniczy Klipsa, Warszawa 1998.
  6. Mydel R., Kozimior K., Czasowe i przestrzenne aspekty przestępczości w Krakowie, [w:] Folia Geographica Series Oeconomica, vol. XXII, Kraków 1989.
  7. Pacholski M.. Słaboń A, Słownik pojęć socjologicznych. Wydawnictwo Akademii ekonomiczne j w Krakowie, 1997.
  8. Słodczyk J., Kierunki przemian funkcjonalno-przestrzennej struktury miast w Polsce po roku 1989, [w.] Człowiek i przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Kraków 2001.
  9. Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa. Ocena jakości środowiska miejskiego i preferencji mieszkańców. Raport dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego Krakowa, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie, Kraków 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu