BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeb Zbigniew
Tytuł
Wpływ interwencjonizmu państwowego w rolnictwie na wyrównywanie dysproporcji regionalnych w Polsce
The Influence of Government Agricultural Interventionism on the Reduction in Regional Disparities in Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 447-457, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Interwencjonizm w rolnictwie, Zróżnicowanie regionalne, Interwencjonizm państwa
Social inequality, Interventionism in agriculture, Regional diversity, Government intervention
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono dysproporcje regionalne występujące w Polsce oraz przedstawiono najbiedniejsze i najbogatsze regiony obecnej Unii Europejskiej. Opisano krótko stanowiska ekonomistów dotyczące interwencjonizmu państwowego oraz instytucje udzielające pomocy w Polsce w 2000 r. Scharakteryzowano również rolę interwencjonizmu w rolnictwie.

Economic and social disparities remain substantial between regions in Poland. Regions whose development is lagging very far behind, most are situated in the east part of Poland. The reduction in the gaps between average GDP per head between regions and the sustainable development of poorest regions (which are still highly dependent on agriculture) is impracticable without government agricultural interventionism. Support to agricultural producers and rural areas in more OECD countries is still higher than in Poland. But the delivery of assistance to regions couldn't convert in excessive protectionism. The aim of agricultural interventionism should help the regions to move forward, make regions more competitive by creation of activity local societies and make full use of their potential. The guiding principle of interventionism should be to reinforce efforts to ensure the efficient use and contribution of all financial resources made available for reduction in regional disparities in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural policies in OECD countries - monitoring and evaluations 2002. OECD Publications, Paris 2002.
 2. Caraley D.J., The new American interventionism: lessons from successes and failures, Columbia University Press, New York 1999.
 3. European regional statistics - reference guide, European Commission, Brussels 2002.
 4. Fischer Т., Credit Agricole est-il encore, au plan local, un instrument des politiques agricoles et d'aménagemenl rural?, Mém. de maîtrise: sci. écon.: monnaie et finance, Montpellier 2000.
 5. Ikeda S., Dynamics of the mixed economy : toward a theory of interventionism, Routledge, New York 1997.
 6. Jasiński P., Europa jako szansa: polityka regionalna Unii Europejskiej i jej instrumenty a władze lokalne i regionalne, Elipsa, Warszawa 2000.
 7. Korzeb Z., Interwencjonizm państwowy, [w:] Zeszyty Naukowe nr 6, WSZiP w Łomży, Łomża 2001, s. 31-38.
 8. Mierosławska A., Lidke D., Regionalne dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, IERiGŻ, Warszawa 2001.
 9. von Mises L., Interventionism : an economic analysis, Foundation for Economic Education, New York 1998.
 10. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2001.
 11. Rauch L, Demosclerosis. The Silent Killer of American Government, Random House. New York 1994.
 12. Regional Gross Domestic Product in Candidate Countries 1999, European Communities, Luxembourg 2002.
 13. Regional Gross Domestic Product in the European Union 1999, European Communities, Luxembourg 2002.
 14. Stiglitz J., The economic role of the state, Basil Balckwell, Oxford 1989.
 15. Winters P., Interventionism, Greenhaven Press, San Diego 1995.
 16. Encyklopedia agrobiznesu, Woś A. (red.). Fundacja Innowacja. Warszawa 1998.
 17. Vademecum Community rules on state aid, http://europa.eu.int/comm/dg04/aidyother.htm
 18. http://www.europa.eu.int
 19. http://www.curopa.eu.int/comm/eurostat/
 20. http://www.oecd.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu