BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewski Władysław
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie warunków życia ludności i problem ubóstwa na podstawie rozwiniętych i mniej rozwiniętych województw w Polsce
Regional Diversity Concerning Living Conditions of Population and Poverty Issue on the Basis of Developed and Less Developed Regions in Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 413-421, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Wydatki gospodarstw domowych, Nierówności społeczno-gospodarcze, Dochody gospodarstw domowych, Warunki życia ludności
Poverty, Household expenditures, Social-economics inequality, Household income, People's living conditions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest przedstawienie regionalnych różnic w poziomie i warunkach życia (bytu) ludności w Polsce w 2000 r., poprzez analizę dochodów, wydatków, stanu wyposażenia gospodarstw domowych w niezbędne instalacje, a także dobra trwałego użytku. Podjęto również próbę zdiagnozowania głównych przyczyn społecznych rozkładu nierówności i ubóstwa w skali kraju, regionów i układu miasto-wieś. (abstrakt oryginalny)

The article presents regional differences regarding levels and living conditions of population in Poland in 2000. The analysis is about the most developed Polish regions (Mazowieckie, Śląskie, Wielkopolskie) and less developed ones (Podlaskie, Podkarpackie, Lubelskie, Warmińsko-Mazurskie). In 1989, there were 14% of the Polish population below the social minimum and this coefficient increased to 57% in 2(X)1. The rate of minimum of existence oscillated between 4,9% in the Śląskie region and 11,6% in the Podlaskie region. In village areas minimum of existence, relative and statuary coefficients were over twice as high as in the urban households. The highest average monthly gross wage and salary was in Mazowieckie (2470 zł), whereas the lowest was in the Podkarpackie region (1639 zł) (Poland 1894 zł). The average monthly available income per capitals far as rural family is concerned was amounted to 483 zł and was 31% lower than the urban family, 695 zł. There arc not big differences in furnishings of households with elementary durable goods and big differences in the case of luxury durable goods. Generally urban households and households in better developed regions are better fitted with installations. 60% of urban households which were surveyed by GUS in 2000 and less than 13% of the rural households were fitted with basic sanitary and technical systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beskid L., Analiza skali dynamiki i społecznego rozkładu procesu pauperyzacji i marginalizacji. Opracowanie PBZ, z. 6, IPiSS i IPS VW, Warszawa 1999.
 2. Frieske K. (red.), Marginalność i proces marginalizacji. Opracowanie PBZ, z. 13, IPiSS, Warszawa 1999.
 3. Golinowska S. (red.), Polska bieda II, IPiSS. Warszawa 1997.
 4. Jacukowicz Z., Poziom płac a koszt utrzymania rodziny, "Polityka Społeczna" 2000, nr 10.
 5. Kowalak Т., Polityka współczesna. Wybrane zagadnienia (zarys wykładu). Wydawnictwo WSI w Białymstoku, Białystok 2000.
 6. Kabaj M. (red.). Badanie bezrobocia długotrwałego, IPiSS, Warszawa 2001.
 7. Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. Raport IPiSS, z. 19, Warszawa 2000.
 8. Lichniak I., Najniższe wynagrodzenia w Polsce, "Polityka Społeczna" 1999, nr 7.
 9. Morecka Z., Bednarski M., Polityka społeczna zakładu pracy w okresie transformacji. "Polityka Społeczna" 2000, nr 9.
 10. Rocznik statystyczny województw 2001, GUS, Warszawa 2001.
 11. Rysz-Kowalczyk В., Nierówności społeczne a przemiany ustrojowe w Polsce, "Polityka Społeczna" 2000, nr 9.
 12. Sfera ubóstwa w Polsce, GUS, Warszawa 1998.
 13. Warunki życia ludności w 2000 г., GUS, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu