BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoleń Marek
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego w wymiarze lokalnym
Local Determinants of Economic Development
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 519-529, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju gminy, Polityka regionalna
Rural development, Regional development, District development strategy, Regional policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono warunki rozwoju gospodarczego na szczeblu gmin w regionie byłego województwa krośnieńskiego. Przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego wśród mieszkańców 42 gmin z tego regionu. Omówiono problem wdrożenia polityki regionalnej w gminach oraz czynniki wpływające na możliwości rozwojowe gmin.

Factors within the local environs that determine the economic development of local Government Areas are presented in the paper. A synthesis of the suggestions and opinions expressed by residents of the Local Government Areas tested are, from the Local Government Areas tested are, from the local perspectives, valuable indispensable observations in managing the economies of every Local Government Area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Przyrodniczo-ekonomiczne uwarunkowania gospodarki gminy Myślibórz - zarys monograficzny, IRWiR PAN, Warszawa 1992.
 2. Duczkowska-Małysz K., Regionalne aspekty rozwoju obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo", nr 1, 1996.
 3. Dziennik Ustaw nr 16, poz. 95, art. 6 - 1990 r.
 4. Dziennik Ustaw nr 89, poz. 415 z 9 lipca 1994 r.
 5. Hunek Т., Spółdzielczość wiejska w rozwoju wsi i rolnictwa, Międzynarodowa Konferencja - Spółdzielczość wiejska w perspektywie integracji z Unią Europejską, SIB, Zakopane 1997.
 6. Krzemiński M., Vision Europa: Die Erweiterung ist eine Notwendigkeit, "Deutschland", nr 1, 1994.
 7. Myna A., Rozwój lokalny, regionalne Strategie rozwoju, "Samorząd terytorialny", nr 11, 1998.
 8. Nycz A., Szanse dla Podkarpacia, "Podkarpacie" nr 29, lipiec 1999.
 9. Parysek J., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. Rozwój lokalny - zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, PWN, Warszawa 1995.
 10. Pisulewski P., Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa w procesie integracji europejskiej. Biuletyn AR, Kraków 1999.
 11. Rutkowski A., Współpraca banków spółdzielczych z samorządami lokalnymi. "Bank Spółdzielczy" nr 1, 1999.
 12. Smoleń M., Kierunki aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich Podkarpacia, Biuletyn Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu, nr 67, 1997.
 13. Smoleń M., Uwarunkowania rozwoju gospodarczego w opinii mieszkańców regionu krośnieńskiego, Roczniki Naukowe, SERiA tom II, Zeszyt 4, Zamość 2000.
 14. Stańko S., Prognozowanie w rolnictwie, SGGW, Warszawa 1994.
 15. Szot E., Z Unią źle, bez Unii jeszcze gorzej, "Rzeczpospolita" z 13 listopada 1996.
 16. Ziemianin В., Działalność gospodarcza gminy. Samorząd w nowych warunkach ustrojowych, z. 1, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu