BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębska Władysława
Tytuł
Kierunki rozwoju rolnictwa województwa podkarpackiego a problem bezrobocia w aspekcie integracji z Unią Europejską
Directions of Agriculture Development in the Podkarpacki Region and the Problem of Unemployment in Village in Aspects of Integration with UE
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 499-509, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Dochody rolnicze, Rozwój rolnictwa, Dochody ludności, Struktura bezrobocia, Infrastruktura techniczna rolnictwa, Bezrobocie, Integracja rolnictwa Polski z UE
Farm household income, Agriculture development, People's income, Structure of unemployment, Technical infrastructure of agricultural, Unemployment, Integration of Polish agriculture with the EU
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region podkarpacki
Podkarpackie region
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano indywidualne gospodarstwa rolne regionu podkarpackiego oraz omówiono poziom wyposażenia gospodarstw w czynniki produkcji. Przedstawiono stan i strukturę bezrobocia rejestrowanego na wsi oraz źródła dochodów ludności rolniczej i bezrobotnych w województwie podkarpackim. Opisano również wpływ integracji Polski z Unią Europejską na stan bezrobocia.

The genesis of the work is connected with increasing unemployment, social character of income and social distinction in the Podkarpacie Region rural areas. Restructurization of agriculture of South-East Poland which is very distracted and has unfavourable spatial structure is a starting point to improve its conditions. The author indicates the sources for financing of presented changes and the specific role of agricultural policy of Polish Government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bezrobocie rejestrowane na wsi w województwie podkarpackim. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów, Marzec 2002.
  2. Jastrzębska W., Reforma struktury agrarnej województwa podkarpackiego w procesie integracji z Unią Europejską, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa Ekonomistów i Agrobiznesu, 1999 tom 1 z. 2.
  3. Moskal S., Kotala A., Problemy zagospodarowania zasobów pracy na przeludnionych terenach wiejskich, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa" 1996, nr 4-5.
  4. Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2000 roku. Informacje i opracowania statystyczne. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2001.
  5. Szot E., Jak wyjść ze stanu zapaści, "Rzeczpospolita" nr 128 z 04.06.2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu